Å vende tanker og følelser til dharma - med Lama Roar Vestre

Roar Vestre 2023__15A7716-Forbedret-NR.jpg

Lama Roar

Det sies at det viktigste ikke er hvordan man har det, men hvordan man tar det. Det er en dyp sannhet i dette alminnelige ordtaket. Vi har større frihet enn vi tror til å velge hvordan vi skal reagere på det som skjer.

«Sinnstrening i sju punkter» viser hvordan man kan transformere alt i livet til dharmapraksis.

Denne undervisningen av den indiske mesteren Atisha Dipamkara, nedskrevet av Geshe Chekawa på 1100-tallet, er en av de mest brukte tekstene for sinnstrening (lojong) i tibetansk buddhisme.

Over 10 tirsdagskvelder vil Lama Roar undervise i hvordan vi kan jobbe med egne tanker og følelser med utgangspunkt i denne teksten.

Tid og sted: Tirsdager fra 16. januar til 19. mars, kl. 19-21. Undervisning digitalt via Zoom

Påmelding finner du her