Velkommen til 10 dagers stille retreat i skogen på Karma Shedrup Ling retreatsenter. Det blir vekselsvis sitte- og gå-meditasjon og noe meditasjonsveiledning og deling av erfaringer. Å holde stillhet bidrar til at en kommer dypere i meditasjonen og blir bedre kjent med sitt eget sinn. 

294357763_3227760827543706_3720340552831785326_n.jpg

Retreatet ledes av Ani Könchog Lhamo, og flere lærere vil bidra. For de som ønsker, er det mulighet for å få individuell veiledning. 

Påmelding og mer informasjon her.