37 øvelser for bodhisattvaer med Lama Changchub

Gyalsé Tokmé Zangpo.jpg

"37 øvelser for bodhisattvaer" er en viktig tekst som beskriver sinnstrening (lojong) for bodhisattvaer. Teksten er skrevet av Gyalsé Tokmé Zangpo, som var en munk i sakya-tradisjonen. Gjennom 37 vers gir han instruksjoner i hvordan man kan trene for å bli en bodhisattva. Teksten er mye brukt i tibetansk buddhisme og kjente lærere i alle tradisjoner har skrevet kommenterer til den.

Lærer på kurset er Lama Changchub. Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i KTLBS. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.

Tid: 22. og 23. april 2023

Sted: Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

Påmelding her