For English, please see below.

Dette retreatet er en strålende mulighet til å bli godt kjent med en vajrayana-tekst som siden kan brukes for personlig praksis. Vi vil lære de ulike elementene i meditasjonen, som den 7-grenede bønn, visualisering av Buddha Amitabhas form og mandala, mantraresitasjon og oppløsning av visualiseringen.
I vajrayana mediterer vi på symbolske uttrykk for det opplyste sinn og opplyste omgivelser, bl.a. for å skjære igjennom fikseringen på vårt vanlige jeg og omgivelsene våre som absolutt eksisterende. Buddha Amitabha, (Tib.: Öpame) – "grenseløst lys", er av de fem arketypiske buddhaene som sies å springe ut av det absolutte sinn, dharmakaya eller buddhanaturen. Han er den røde buddha i buddhafeltet i vest – Sukhavati.

I begynnelsen av retreatet vil Lama Changchub gi deltakerne innvielse (wang) til meditasjon på Buddha Amitabha, lese-transmisjon (lung) og forklaring av meditasjonsteksten (tri). Retreatet passer best for dem som har tatt tilflukt og har et grunnlag fra mahayana-buddhisme.

Les mer og meld deg på her:

Tid: 16.-20. juni

Sted: Karma Shedrup Ling Retreat Center, Siggerudveien 734, 1400 Ski

event_413913.jpg

English description:

Meditation on Buddha Amitabha

Vajrayana practice retreat with Lama Changchub

This retreat is a great opportunity to become well acquainted with a Vajrayana text which can then be used for personal practice. We will learn the various elements of meditation, such as the 7-branch prayer, visualization of Buddha Amitabha's form and mandala with its symbolic meanings, mantra recitation and resolution of the visualization.

In Vajrayana, we meditate on symbolic expressions of the enlightened mind and enlightened surroundings in order to cut through our fixation on our ordinary self and surroundings as existing absolute. Buddha Amitabha, (Tib.: Öpame) – "boundless light", is one of the five archetypal Buddhas that is said to spring forth from the absolute mind, dharmakaya or buddha nature. He is the red Buddha in the Buddha field in the West – Sukhavati.

At the beginning of the retreat, Lama Changchub will give participants initiation (wang) to meditation on Buddha Amitabha, reading transmission (lung) and explanation of the text (tri).

This retreat is best suited for practitioners who have taken refuge and have a foundation in Mahayana Buddhist practices.

Read more and sign up here:

Time: June 16.-20.

Place: Karma Shedrup Ling Retreat Center, Siggerudveien 734, 1400 Ski