Buddha Shakyamuni

I løpet 9 mandager fra 27.mars vil Ani Könchog undervise i mahayana på Oslo buddhistsenter.

De viktigste emnene i mahayana-buddhismen er utvikling av visdom og medfølelse. Motivasjonen er å bli opplyst for å kunne hjelpe andre til også å bli fri fra all lidelse. Gjennom ulike meditasjoner trener vi på å øke vår kapasitet for kjærlighet og medfølelse, og vår evne til å glede oss på andres vegne. Dette er et helt nødvendig grunnlag for eventuell senere vajrayanapraksis. For å gjøre arbeidet med oss selv levende og relevant i vår hverdag, er kurset lagt opp med rikelig mulighet til spørsmål og diskusjon. Vi jobber med de indre prosessene vi går igjennom i meditasjonstreningen, og ser på hvordan vi takler utfordringer og blokkeringer vi møter i oss selv.

Tid:  9 mandager fra 27. mars til 12. juni

Kl. 19–21

Sted: Oslo buddhistsenter, Helgesensgate 10

Lærer:  Ani Könchog Lhamo 

Pris: 1800 kr

Påmelding her