Introduksjon til tibetansk buddhisme

117237617_2671421079844353_3506346339847940579_o.jpg

Meditasjon

Grunnleggende prinsipper og meditasjonsteknikker

- med Fredrik Liland og Anne Berteig

Den buddhistiske vei er en hjelp til selvhjelp. Gjennom å utvikle forståelsen av eget sinn og verden rundt oss, kan vi bli bedre i stand til å håndtere livets mange utfordringer. De ulike tradisjonene innen tibetansk buddhisme vektlegger forholdet mellom teori og praksis noe forskjellig. I Kagyu-tradisjonen, som Karma Tashi Ling buddhistsamfunn er en del av, vektlegges gjerne praksis. For å nyte godt av alt tradisjonen har å tilby, er det anbefalt å begynne med «De forberedende øvelsene» (tib, ngøndro) som inngangsport til den buddhistiske læren.

Anne Berteig ledet første helg og baserte undervisningen på boken «Dearing Steps Toward Fearlessness» av Ringu Tulku. Vi fikk en introduksjon til grunnleggende prinsipper i den buddhistiske lære: de fire edle sannheter, den åtteleddede vei, karma, etikk og forgjengelighet. Dette utgjør grunnlaget for første halvdel av ngøndro: fire øvelser som går under navnet lotok namshi «De fire tankene som vender sinnet».

Andre helg, 6. og 7. november 2021, ledes av Fredrik Liland, og tar utgangspunkt i boken «Not for Happiness: A Guide to the So-Called Preliminary Practices» av Dzongsar Jamyang Khyentse. Vi jobber videre med forståelsen av de forberedende øvelsene og hvordan de kan brukes i egen meditasjonspraksis. Deretter får vi en introduksjon til «den spesielle delen», som er andre halvdel av ngøndro. Her lærer vi meditative øvelser som kan sette oss i stand til å bruke hele spekteret av meditativ trening som den tibetanske buddhismen tilbyr. Ngøndro er på dette viset nøkkelen til Vajrayana.

Litteratur: «Dearing Steps Toward Fearlessness» av Ringu Tulku, (Introduksjon til de tre yanaer)

«Not for Happiness» av Dzongsar Khentse Rinpoche, (Om Ngøndro)

Anbefalt tilleggslitteratur:

«Old Path, White Clouds” av Thich Nhat Hanh, (Buddhas livshistorie)

«Meditation: Advice to beginners» av Bokar Rinpoche

«Open Heart, Open Mind» av Tsoknyi Rinpoche

«Så dyrebart et liv» av Khandro Rinpoche

Helg nr. 2: 

Tid: Lørdag 6. november kl. 11-16, Sted: Rinzai Zen senter, Grønlandsleiret 31, Oslo

Tid: Søndag 7. november kl. 11-17.45, Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter, Bjørnåsveien 124, Oslo

Lærer: Fredrik Liland

Pris: kr 1000 inkl. lunsj.

Påmelding HER