Chenrezig.jpg

Bodhisattva Chenrezig uttrykker alle buddhaers kjærlighet og medfølelse. Meditasjon med visualisering av Chenrezigs form med resitasjon av mantraet Om Mani Padme Hum er den mest utbredte form for vajrayana-meditasjon.

Meditasjon på Chenrezig gjøres hver kveld i tempelet med en kort tekst og på visse lørdager i en lengre puja-versjon.

Denne helgen er en fin sjanse til å få en inngående forklaring på de ulike elementene i meditasjonen og hvordan meditasjonen utføres. Undervisningen er på engelsk.

Tid og sted: Lørdag og søndag kl. 11–17, Karma Tashi Ling buddhistsenter.

Påmeldingsfrist: 4. mars.

Påmelding her