Atisha

Lojong betyr sinnstrening eller tanketransformasjon. Teksten vi vil bruke stammer fra den indiske buddhistiske læremesteren Atisha (9821054). Undervisningen tar utgangspunkt i at alle opplevelser, uansett om de oppleves som gode eller dårlige, kan transformeres til veien mot oppvåkningen. Blant annet kommer vi til å lære og øve i tonglen-meditasjon, som betyr å ta og gi. Det er en effektiv og dyp meditasjonsmetode for å utvikle bodhichitta, det våkne hjertet – selve essensen av mahayana-buddhismen.

Anbefalt lesning: Start Where You Are av Pema Chödrön.

Tid og sted: Lørdag 29. og søndag 30. april kl. 11–17, Karma Tashi Ling buddhistsenter.

Ordinær pris: 1500 kr. Inkluderer lunsj begge dager.

Påmelding her. Påmeldingsfrist: 22. april.