cosmoenergetics_med-bud.jpg

Medisin-Buddha

Lama Changchub vil undervise i og lede meditasjon på Medisin-Buddha . 

Medisin-Buddha er inspirasjonskilde for den tibetanske legekunsten.

I følge mahayana-sutraen om Medisin-Buddha, avla han som bodhisattva 12 løfter om å hjelpe alle levende vesener til god fysisk og psykisk helse. 

Meditasjon på Medisin-Buddha er noe man kan gjøre som egen praksis og er svært utbredt i alle land med mahayana-buddhisme.


Tid: Lørdag 15. og søndag 16. oktober kl. 11-17

Lærer: Lama Changchub
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL), Bjørnåsveien 124.

Pris: 1500 kr, inkluderer lunsj begge dager. 

(Trygdede, arbeidsledige og studenter som har betalt medlemskontigent i 2022 kan får 20% rabatt. 

Ungdom opp til 18 år og ordinerte i rober kan få 50% rabatt)

Påmelding her innen 12. oktober.

Lama Changchub will give teachings and lead meditation on the Medicine Buddha.

Medicine Buddha is a source of inspiration for the Tibetan art of medicine. According to the Mahayana Sutra of the Medicine Buddha, 

as a bodhisattva he made 12 vows to help all living beings to good physical and mental health. 

Meditation on the Medicine Buddha is something you can do as your own practice and is very widespread in all countries with Mahayana Buddhism.

Time: Saturday October 15th and Sunday October 16th at 11 a.m – 5 p.m.

Teacher: Lama Changchub
Place: Karma Tashi Ling buddhist Center (KTL), Bjørnåsveien 124.

Price: 1500 NOK, including lunch both days. 

(Senior, unemployed and students who have payed the membership fee in 2022 can get a 20% discount. 

Youth up to 18 years and ordinated in robes can get 50% discount)

Register here by: October 12th