Ngöndro – de forberedende øvelsene – regnes som inngangsporten til å bruke metodene i vajrayana-buddhisme, inkludert mahamudra. Å gjøre ngöndro bidrar til å skape positiv «fortjeneste» og fjerne hindringer slik at en har nytte av de mest avanserte øvelsene i vajrayana. Men de er også selvstendige øvelser som gradvis leder oss på veien til oppvåkning.

De fire allmenne øvelsene er refleksjoner over 1) verdien i å være født som menneske, 2) forgjengelighet og død, 3) karma – sammenhenger mellom årsak og virkning og 4) den samsariske (uopplyste) tilværelsens iboende utilfredshet. Disse refleksjonene vil bidra til endring i våre prioriteringer og motivasjon til å bli fri.

De fire spesielle øvelsene er 1) tilflukt og bodhichitta, 2) meditasjon på Vajrasattva, 3) mandala-ofring og 4) guruyoga. Dette er egne praksistekster med fysiske øvelser, mantraer og visualiseringer. Lama Changchub vil gå igjennom alle øvelsene, men med vekt på å vise hvordan mandala-ofring og guru-yoga gjøres.

Kurset passer som oppfølging for de som var med på kurs i november 2022, men passer også godt for de som holder på med ngöndro og ønsker påfyll, inspirasjon og oppfriskning. Nye som vil begynne med ngöndro er også velkomne.

Tid og sted: Lørdag og søndag kl. 11–17, Karma Tashi Ling buddhistsenter.

Påmeldingsfrist: 28.april. Donasjonsbasert. Ta med matpakke til lunsj.