Årsmøte ble avholdt på Karma Tashi Ling på Bjørndal Søndag 23.april.

28 medlemmer deltok på møte.

På dagsorden stod bl.a. valg av nye styremedlemmer og presentasjon av årsrapport og regnskap for 2016

Planer og budsjett for 2017 ble presentert og kommentert på årsmøtet.

Vi avsluttet med mat og sosialt samvær.


Se vedlagte årsmøteprotokoll for referat fra møte.