Referat fra Årsmøtet 2016

Årsmøtet ble avholdt på KTL søndag 10. april. 29 medlemmer deltok på møtet hvor årsberetning og regnskap for 2015 ble  behandlet og godkjent. Planer og budsjett for 2016 ble gjennomgått.  Møtet ble avsluttet med sosialt samvær med litt mat og drikke.

Se vedlagte protokoll for referat fra møte.