294357763_3227760827543706_3720340552831785326_n.jpg

Åpne ditt hjerte - med Ani Könchog Lhamo

Bli med på "Åpne ditt hjerte"- kurshelg med Ani Könchog Lhamo på Karma Shedrup Ling retreatsenter 9.-11. juni

Velkommen til "Åpne ditt hjerte" med Ani Könchog Lhamo på Karma Shedrup Ling retreatsenter. 

Kjærlighet og medfølelse er gode kvaliteter som vi alle naturlig har i oss. Disse egenskapene kan trenes, slik at de kommer fram lettere, oftere og mer upartisk. Å åpne sitt hjerte er selve grunnlaget for mahayana-buddhismen.

På kurset vil Ani Könchog undervise i ulike meditasjoner for å åpne hjertet – meditasjon på vennlig kjærlighet, på medfølelse og tonglen-meditasjon, som betyr «å ta og gi». Det blir rikelig tid til øvelse, spørsmål og samtaler. Kurset er hovedsakelig basert på undervisning Ani Könchog har fått fra Pema Chödrön.

Kurset er på Karma Shedrup Ling retreatsenter og varer fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.

Ordinær pris: kr 2300 - inkluderer overnatting og alle måltider

20% rabatt for studenter, trygdede, arbeidsledige som har betalt medlemskontingent i 2023: 1840 kr

50% rabatt for ungdom opptil 18 år og ordinerte i rober: 1150 kr

Holdere av gullkort i 2023: 0 kr (ta med gullkort)

For å få det praktiske til å fungere under kurset, er det nødvendig at alle deltakerne bidrar med oppgaver som kjøkkenarbeid og rengjøring (karmayoga).

Påmelding til «Åpne ditt hjerte» 9.11. juni.