117237617_2671421079844353_3506346339847940579_o.jpg

Introduksjon til tibetansk buddhisme (ny dato)

Velkommen til introduksjonskurs til tibetansk buddhisme 2.-3. okt. og 6 -7. nov. i tempelet på KTL.

Den buddhistiske vei er en hjelp til selvhjelp. Gjennom å utvikle forståelsen av eget sinn og verden rundt oss, kan vi bli bedre i stand til å håndtere livets mange utfordringer.

Kurset blir holdt på Karma Tashi Ling buddhistsenter på Bjørndal og går over to helger.

Det er også mulig å kun være med på en helg.

Tid:

Helg # 1: lørdag 2. og søndag 3. oktober kl. 10-17

Helg# 2: lørdag 6. og søndag 7. november kl. 10-17

Lærere er Anne Berteig og Fredrik Liland

For mer informasjon og påmelding se Introduksjon til tibetansk buddhisme 2.-3.okt./6.-7.nov.. 2021