Lama_Changchub.jpg

Juleretreat med Lama Changchub

Juleretreat med Lama Changchub 27.-30.desember på KTL. Nytt tema: Vajrayana: Teori og praksis.

Programendring juleretreat.

Det blir endring i temaet for juleretreatet med Lama Changchub. Tema om Milarepa går ut.

I stedet skal han undervise i Vajrayana: Teori og praksis Han vil gå i dybden av dette omfattende tema.

Ellers går retreatet som angitt i programmet.

Ønsker dere alle velkommen til en spennende retreat.

Informasjon og påmelding her..

Vajrayana

Sinnets natur- buddhanaturen

Eksistensen av vår opprinnelige sanne natur, buddhanaturen, er ikke et spørsmål om blind tro eller akseptering av dogmer. Den må erfares. Mange mennesker har opp gjennom tidene erfart denne skatten av glede, kjærlighet og visdom. De har etterlatt oss uendelig mye visdom i form av meditasjonsmetoder og praksis som er der for oss. Mye av denne finner vi i Vajrayana- buddhismen som er selve kjernen i den tibetanske buddhisme.

Buddhanaturen er uforanderlig. Den er der og har alltid vært der. Men uvitenhet, forvirring og klamring

til vårt ego har lagt et tykt «skydekke» over den. All buddhistisk praksis går ut på å fjerne dette tykke laget for å gjenoppdage vår sanne natur.

I vajrayana-meditasjonen tar man utgangspunkt i denne rene sanne natur. Buddha-naturen er utgangspunktet, resultatet er oppdagelsen og erkjennelsen av denne naturen, veien er det som må til for å gå i gjennom denne prosessen. På bakgrunn av dette er vajrayana blitt beskrevet som resultatveien.

Vi må oppdage på nytt denne sannhet vi har og alltid har hatt boende i oss. Buddha finnes ikke ander steder enn i vår egen natur.

Fordi alle aspekter ved oss selv opprinnelig er sinnets rene natur, kan vi anvende mange forskjellige metoder som alle fører oss tilbake til vår egen sanne og rene natur.

I vajrayana anvender vi visualiseringer på yidam og mantra- resitasjon. Det er effektive metoder vi benytter oss av til å underminere vårt patetiske ego.

Yidamene er manifestasjoner av vår egen buddhanatur – på samme tid er de denne naturen.

Det er med en dyp motivasjon for å hjelpe både oss selv og andre, at vi kan begynne å praktisere vajrayana buddhismen.