Beskrivelse

Velkommen til "Åpne ditt hjerte" med Ani Könchog Lhamo på Karma Shedrup Ling retreatsenter. Kjærlighet og medfølelse er gode kvaliteter som vi alle naturlig har i oss. Disse egenskapene kan trenes, slik at de kommer fram lettere, oftere og mer upartisk. Å åpne sitt hjerte er selve grunnlaget for mahayana-buddhismen. Kurset varer fra fredag ettermiddag kl. 18 til søndag ettermiddag kl. 17. Det inkluderer overnatting og alle måltider.