Beskrivelse


Mini stilleretreat i den fredelige skogen på Karma Shedrup Ling. Dette blir en helg i stillhet med gruppemeditasjoner, individuell meditasjon og undervisning med Ani Könchog. https://www.deltager.no/event/mini_stilleretrett_med_ani_knchog_24092021#init