Beskrivelse

I januar starter vi opp med felles praksishelger i de forberedende øvelser til vajrayanapraksis – Ngøndro. 

Alle som holder på med Ngøndro – uansett nivå – er velkomne til å være med. Formålet er å sette av tid til felles praksis og inspirere hverandre. 
Vi ble så inspirerte av helgen i januar at vi bestemte oss for en ny ngöndro-helg allerede i februar

Vi lager en enkel dagsplan med felles økter og felles matpauser. Vi spleiser på mat og lager maten sammen.
 
Det er mulig å ankomme fredag kveld, men si fra i så fall. Det blir Ngøndro praksishelg på KSL også 23.& 24. mars, 20. & 21.april og 19.& 20.mai. Påmelding til Anne Vanem, post@ktl.no