Beskrivelse

Ingen beskrivelse

Alle datoer

Alle aktiviteter i mars
Dato Tidspunkt Sted
Torsdag 7. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter
Torsdag 21. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter
Alle aktiviteter i april
Dato Tidspunkt Sted
Torsdag 4. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter
Torsdag 18. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter
Alle aktiviteter i mai
Dato Tidspunkt Sted
Torsdag 2. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter
Torsdag 16. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter
Torsdag 30. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter
Alle aktiviteter i juni
Dato Tidspunkt Sted
Torsdag 13. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter