Beskrivelse

Ingen beskrivelse

Alle datoer

Alle aktiviteter i juni
Dato Tidspunkt Sted
Torsdag 13. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter
Fredag 14. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lørdag 15. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter
Søndag 16. Full dag Karma Tashi Ling buddhistsenter