Beskrivelse

Buddhistforbundet inviterer til høytidelig markering av Buddhas fødsel, oppvåkning og nirvana. Seremoni med taler, tekstlesning og sang etterfulgt av sosialt samvær med servering av mat og drikke.