Beskrivelse

I dette kurset vil vi bevege oss inn i mahayana-buddhismen. Det som er spesielt for mahayana, er selve motivasjonen - ønsket om å utvikle visdom og medfølelse for å være i stand til å hjelpe andre. Mahayana har en rekke kraftfulle metoder som hjelper oss til å utfordre våre automatiske og ofte selvsentrerte reaksjonsmønstre. Trening i å åpne hjertet for kjærlighet og medfølelse står sentralt. Dette gir mulighet til å møte livet på en mer åpen måte, uten at vi trenger å føle oss så fanget av situasjoner som oppstår i våre relasjoner og i omgivelsene for øvrig.

Alle datoer

Alle aktiviteter i mars
Dato Tidspunkt Sted
torsdag 22. 18:30 - 20:30 Paramita meditasjonssenter
Alle aktiviteter i april
Dato Tidspunkt Sted
torsdag 5. 18:30 - 20:30 Paramita meditasjonssenter
torsdag 12. 18:30 - 20:30 Paramita meditasjonssenter
torsdag 19. 18:30 - 20:30 Paramita meditasjonssenter
torsdag 26. 18:30 - 20:30 Paramita meditasjonssenter
Alle aktiviteter i mai
Dato Tidspunkt Sted
torsdag 3. 18:30 - 20:30 Paramita meditasjonssenter
torsdag 10. 18:30 - 20:30 Paramita meditasjonssenter