Velkommen til Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) har som viktigste formål å undervise i den tibetansk-buddhistiske tradisjon og legge forholdene til rette for sanghaens og enkeltindividets buddhistiske meditasjonspraksis og utvikling.
Hovedlama er Lama Changchub Tsering.


Fellesmeditasjon i tempelet på KTL

KTL_meditasjon.jpg

Fellesmeditasjon KTL

Meditasjon hver dag i tempelet i Bjørnåsveien. Stille meditasjon kl. 07:00 og Chenrezig meditasjon kl. 18:00
Fellesmeditasjonen ledes av Lama Changchub.

Åpent for alle som vil være med.

NB! Meditasjonen utgår hvis det er annen aktivitet.

DUGNAD på KSL Søndag 1. mai og søndag 8. mai

Karma Shedrup Ling
Karma Shedrup Ling
Vårens første dugnad på KSL skjer søndag 1.mai. Dersom du kommer 30.4 er det mulighet for overnatting i hovedhuset.
Sette på sommervann og oppsetting av telt er hovedmålet. Dersom kapasitet og vær er tilstede har nok hageanlegget et sterkt behov for opprenskning.
Enkel servering. Ta med arbeidsklær, kanskje både varme/vanntette.
Helgen etter vil Lama Changchub være tilstede på KSL for kvelds-meditasjon kl. 19 lør. 7. mai og morgenmeditasjon kl. 8 søn. 8. mai så grip sjansen og kom ut en tur for dugnad og meditasjon.


DUGNAD på Paramita meditasjonssenter

Mandag 23. mai fra kl. 11 og utover dagen.

Som et ledd i revitaliseringen av Paramita skal det ryddes, vaskes og pusses opp i lokalene våre. Så vi inviterer alle som ønsker å bidra til en dugnad.

Kom når du kan med smil og entusiasme. Enkel servering av lunsj.


Avlyst besøk av Gyalwai Nyugu Rinpoche.

Rinpoche fikk ikke visum og utreisetillatelse fra Tibet så han vil ikke kunne besøke Europa denne våren. Vi håper han klarer å komme til Norge neste gang han planlegger Europatur.

Work in progress

Nettstedet er under konstruksjon og vil oppdateres fortløpende. Nettstedet vil gradvis utvides med mer informasjon og flere websider, så følg med.