Velkommen til Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) har som viktigste formål å undervise i den tibetansk-buddhistiske tradisjon og legge forholdene til rette for sanghaens og enkeltindividets buddhistiske meditasjonspraksis og utvikling.
Hovedlama er Lama Changchub Tsering.


Fellesmeditasjon i tempelet på KTL

KTL_meditasjon.jpg

Fellesmeditasjon KTL

Det er stille meditasjon kl. 7 hver morgen og Chenrezig-meditasjon hver kveld kl. 18 i tempelet på Bjørndal

Alle er velkommen.

Meditasjonen utgår når det er annet program.

Det er også åpen dag i tempelet hver søndag med faste åpningstider 14-17 når det ikke foregår annen aktivitet.

Bokbutikken i tempelet vil være åpen på søndagerNyhetsbrev

Se vårt Nyhetsbrev for oktober og november.

Innføringskurs i buddhisme

Meditasjon

Innføringskurs i buddhisme

Grunnleggende meditasjonsteknikker og teorien bak.

Tid: Tirsdager kl. 19:00-21:00  Starter 25. oktober

Varighet: 6 ganger + en helg

Sted; Paramita Meditasjonssenter

Lærer: Espen Arnesen

Buddhisme er ikke basert på tro og frelse slik vi ofte oppfatter at religioner er. Den er i steden basert på meditasjon og kontemplasjon hvor vi systematisk rydder opp i eget sinn slik at vi selv kan finne frem til hva vi egentlig er. Finner vi det, finner vi også den freden og tilfredsheten vi alle lengter etter. 


påmelding her
SANGHAMØTE

Søn 6. nov. kl. 14-17.30 på Karma Tashi Ling

Møtet holdes i forkant av Karma Pahshi kl. 18 og er en anledning til å få vite mer om hva som foregå og gi innspill til styret.

På programmet står:

- Kort meditasjon
- Presentasjon av Delek-komiteen
- Ferdigstilling av tempelet
- Pilegrimstur til Bodgaya 2017
- Andre planer og
   oppfølging av strategi
- Åpen post - innspill til styret
- Enkel bevertning

Velkommen!

   

Tibetansk språkundervisning

Mandag 10 oktober kl. 1700 er det undervisning på Paramita meditasjonssenter.
Varighet: 1 time


Kalsang Minyak er lærer og er utdannet som tibetansk språklærer i India.

Vi benytter boken Manual of Standard Tibetan og oppfordrer deltakere til å skaffe seg boken.

Mandag 10. oktober går vi igjennom Leksjon 1 og 2 fra side 77.

Det blir øvelse på samtale med ordene i leksjonen og uttale.

Kalsang oppfordrer sterkt til å øve på det tibetansk alfabetet på egenhånd som forberedelse.

Påmelding til post@ktl.no eller ring 46422146


Åpen kveld med Lama Changchub

Tempelet

Åpen kveld i tempelet

Det blir åpen kveld torsdag 20.oktober

kl. 18-20 på Karma Tashi Ling.

Lama Changchub underviser og leder meditasjonen.

Alle er velkommen!


Alan Wallace banner

Alan B. Wallace lydopptak tilgjengelig

Alle opptak fra Paramita meditasjonssenter og Karma Shedrup Ling er tilgjengelig for nedlasting.


Åpen dag på Paramita

Fra Paramita

Meditasjon på Paramita

Hver tirsdag denne høsten er alle som er interessert velkommen innom bysenteret vårt for å få vite mer om buddhisme, meditasjon og våre aktiviteter. Etterpå blir det felles meditasjon for alle («nye» og «gamle»). 


Noen ganger blir det foredrag med eller uten bilder, andre ganger undervisning, og andre ganger igjen mer uformelle samtaler, spørsmål og svar etc. Innføring i buddhistisk meditasjon gis ved behov. Kjenner du noen nysgjerrige er dette dagen du bør foreslå. Etablerte buddhister er ekstra velkomne til fellesmeditasjonen for bl.a. å bidra til å gi de nye støtte og inspirasjon.


Tid: tirsdager kl. 17-18.45. 

Kl. 17-18 blir det undervisning/samtale mm, kl. 18-18.45 fellesmeditasjon for alle

Sted: Paramita meditasjonssenter. Storgt 13 (i Strøget)

Alternerende lærere

Gratis. Donasjoner er velkomne.


Empathy and Compassion in Society Conference 2016

Empathy and Compassion in Society Conference 2016 

Empathy and Compassion in Society Conference 2016

14.-15. oktober arrangeres Empathy and Compassion in Society Conference 2016 på Scandic Fornebu, Oslo 

Konferansen arrangeres av Mindfulness Norge i samarbeid med Tenzin Gyatso Institute (HH Dalai Lamas forskningsinstitutt). 

KTLBS er blitt invitert til å være samarbeidspartner til konferansen, og her er litt informasjon om den.

Konferansen vil belyse sammenhengen mellom mindfulness og empati og medfølelse både for den enkelte og innenfor ulike samfunnsområder. Mange internasjonalt ledende personer innenfor feltet bidrar på konferansen.

"The Empathy and Compassion in Society Conference presents the latest research on how compassion enhances our personal and professional life, universal tools for cultivating empathy and compassion and case studies where these methods have been shown to be effective. In 2016, we will explore in particular the topic of education."

For mer informasjon og påmelding se www.mindfulnessnorge.no

Vel møtt til alle som har anledning!

Opptak av Jetsün Khandro Rinpoches undervisning på Karma Tashi Ling 2016

Kandro Rinpoche - KTL 2016

Work in progress

Nettstedet er under konstruksjon og vil oppdateres fortløpende. Nettstedet vil gradvis utvides med mer informasjon og flere websider, så følg med.