Kurs med Geshe Jamphel 15.-16.juni 2019

274566EHRDH699.jpg

Geshe Jamphel

Geshe Jamphel underviser på KTL helgen 15. -16. juni 2019.

Tema for undervisningen på dette kurset er Hjerte Sutraen.

Geshe Jamphel ble født i 1961 og vokste opp i Kham i Tibet. Etter å ha tatt munkeløftet i 1983 måtte han flykte til India. Der fortsatte han å få undervisning og begynte å studere ved Drepung Loseling universitetet sør i India. I 2002 fikk han tittelen Geshe og reiste deretter til Palden Sed Gyued-klosteret i Salugara i Vest-Bengal, hvor han nå er øverste lærer.

Geshe Jamphel besøker Norge for andre gang. Han underviser på tibetansk, som oversettes til engelsk. .

Kurshelg 15.-16. juni

HJERTESUTRAEN.

Geshe Jampel vil på dette kurset undervise om Hjerte Sutraen.

Hjerte sutraen er en av de mest berømte tekstene i buddhismen og kanskje den mest siterte.

Når vi ved hjelp av innsiktmeditasjon klarer å skjærer igjennom begrepsverden oppdager vi shunyata- tomhet, åpenhet, fravær av dualisme og begreper. Men hva er egentlig denne tomheten. Hva betyr det at form er tomhet og tomhet er form? Dette blir grundig forklart i denne teksten. Hjerte sutraen kan virke full av paradokser og selvmotsigelser, men er egentlig den overskridende visdom uttrykt i det berømte mantraet: Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha.

Undervisningen til Geshe Jamphel vil denne gangen bli oversatt fra tibetansk til norsk. Oversetter vil være Fredrik Lilland. Han har fullført studier i tibetansk buddhistisk filosofi og har nettopp kommet ut av 3 års retreat.

Foruten å undervise utøver Geshe Jamphel «Mo», hvor han gir veiledning utfra spesielle metoder for forutsigelse. Hvis du ønsker hjelp med spesielle problemer eller praksis ved hjelp av «Mo», kan du sende en epost til post@ktl.no eller skrive i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet for kurset at du ønsker «Mo» prediksjon - så skal vi ordne med intervju med Geshe Jamphel. Da er det også i den tibetanske tradisjonen vanlig at man gir en donasjon direkte til Geshe som takk for hjelpen.

Lama Changchub vil komme med en veileder på hvordan man kan stille spørsmål i forbindelse med en tibetansk prediksjon. Den vil være til hjelp for alle som ønsker å registrere seg for intervju.

Sted: Karma Tashi Ling

Tid: lør- søn 15.-16. juni kl. 10-18
Pris: Donasjoner er velkomne

Lunsj blir spleiselag mht mat. Husk å ta med deg en liten rett til felles bord.

Dagsprogram for helgen (begge dager) er som følger:
kl. 10-11 Meditasjon med Lama Changchubkl.
11-13 Undervisning i Hjertesutrakl.
13-14 Lunsj (spleiselag)kl. 14-16 Pause / "Mo" konsultasjoner m/GesheJkl.
16-18 Undervisning i Hjertesutrakl.
18-20 Pause / "Mo" konsulasjoner fortsetter
Undervisning i Hjertesutra blir oversatt fra tibetansk til norsk av Fredrik Lilland. Fredrik har fullført studier i tibetansk-buddhistisk filosofi, og har etter seg 3 års retreat.

Husk at lunsj er spleiselag, så ta med en liten vegetar matrett til felles bord.
KTL serverer snaks, te og kaffe.

Registrering for kurset og ev. intervju kan du gjøre her...