Karma Tashi Ling buddhistsenter

  • Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo
  • Org.nummer: 983 389 740 MVA
  • Bankkonto: 1644.02.22548

Lama Changchub Tsering er vår hovedlama og den daglige øverste myndighet og åndelige leder i KTLBS.

Han er fast medlem av styret.

Styret for KTLBS i 2023/24 består av:

Lama Changchub Tsering

Anne Berteig, Styreleder

Janicke Troe, Nestleder

Styremedlemmer: Ruth Tuhus, Anne Therese Vanem, Namgyal Tsomo Svenningsen, Mette Miriam Bjørnstad Sollid og Brage Kvasbø

Vararepresentanter: Flemming Skahjem-Eriksen og Peter Lundberg

Styrereferat: finner du her