Karma Tashi Ling buddhistsenter

  • Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo
  • Org.nummer: 983 389 740 MVA
  • Bankkonto: 1644.02.22548

Lama Changchub Tsering er vår hovedlama og den daglige øverste myndighet og åndelige leder i KTLBS.

Han er fast medlem av styret.

Styret for KTLBS i 2024/25 består av:

Lama Changchub Tsering

Egil Lothe, Styreleder

Yvonne Larsen, Nestleder

Styremedlemmer: Lama Changchub, Jannicke Troe, Peter Lundberg, Tashi Nyima, Anne-Marie Schumann, Flemming Skahjem-Eriksen

Vararepresentanter: Juan Pablo Perez Toscani og Helge Øystein Medbøen

Styrereferat: finner du her