Karma Tashi Ling buddhistsenter

  • Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo
  • Org.nummer: 983 389 740 MVA
  • Bankkonto: 1644.02.22548

Lama Changchub er, som hovedlama, den daglige øverste myndighet og åndelige leder i KTLBS.

Han er fast medlem av styret.

Styret består av:

Lama Changchub Tsering

Anne Berteig Styreleder

Lill Paulsen Nestleder

Styremedlemmer:: Ruth Tuhus, Marte Møller, Katerina Johansen, Mette Miriam B. Sollid og

Trygve Henriksen.

Vararepresentanter: Reidun Kleiven og Siri Lervik

Styrereferat: finner du her