Karma Tashi Ling buddhistsenter

  • Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo
  • Org.nummer: 983 389 740 MVA
  • Bankkonto: 1644.02.22548

Lama Changchub Tsering er vår hovedlama og den daglige øverste myndighet og åndelige leder i KTLBS.

Han er fast medlem av styret.

Styret består av:

Lama Changchub Tsering

Ole Henning Sommerfeldt, Styreleder

Anne Berteig, Nestleder

Styremedlemmer: Lill Paulsen, Siri Lervik, Wenche Stene, Line Halvorsen og Inger Johanne Grønset

Vararepresentanter: Ruth Tuhus og Bjørn Økland

Styrereferat: finner du her