Tempelet - Donasjonsdugnad for å nå ferdigattest

IMG_9989_banner.jpg

Tempelet på Karma Tashi Ling

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn har i dag et fantastisk tempel på Bjørndal i Oslo. En imponerende givervilje fra sanghavenner har bidratt til å gjøre byggingen mulig. Ferdigstillelse av byggingen for å nå ferdigattest er vår siste milepæl. Det trengs for å ha lov til å bruke tempelet i tiden framover.

Frist for å søke ferdigattest er 15. juni 2017

KTLBS har midlertidig brukstillatelse for tempelet og må søke om ferdigattest innen 15. juni 2017. For å kunne søke ferdigattest, må vi lage en parkeringsplass. Arbeidene med parkeringsplass vil koste ca. 350 000 kr når utarbeidelse av søknad er medregnet. Fra mai 2016 har det kommet inn 220 000 kr. i øremerkede donasjoner til tempelet. Per 1. mai er vi  derfor 110 000 kr. unna målet. 

Bli med på giverdugnad for å få ferdigattest!

Etter ferdigattesten gjenstår noen flere arbeider, men dette har vi bedre tid på

  • Tak på inngangspartier: kr. 85 000
  • Fliser ved inngangen nede og diverse: kr. 55 000
  • Maling av karmer og nordveggen: kr. 70 000
  • Blikkenslagerarbeider: kr. 40 000


Slik kan du gi

Ønsker du å gi som gave med skattefradrag, kan du benytte Buddhistforbundets konto 1254 20 22866. Du har rett på få skattefritak for gaver inntil 25.000 kr. Husk å merke betalingen med "Tempel KTL". Les eventuelt mer om skattefritak på Buddhistforbundets nettside.

For enkeltbeløp eller jevnlige bidrag kan også KTLBS´ tempelkonto 1201.58.67068 benyttes.

Vi oppdaterer nettsiden jevnlig med hvor mye som har kommet inn og hvor mye som gjenstår.

En varm takk for alle bidrag!


Litt historikk

Tegningene for tempelet var klare fra arkitekt Per Marlow i 2010 og byggingen begynte i 2011. Etter fire års innsats fra profesjonelle håndverkere og dyktige amatører blant sanghaens medlemmer kunne vi søke om midlertidig brukstillatelse som vi fikk fra Plan- og bygningsetaten 8. desember 2014. Hurra!

Tempelet ble innviet på Vesakdagen 2. juni. 2015 under stor festlighet og med tilstedeværelse av Jetsün Khandro Rinpoche og Ringu Tulku Rinpoche, andre prominente gjester og våre sanghamedlemmer. En ny tid kunne begynne.

Fra begynnelsen av 2015 har KTLBS' hovedlama Lama Changchub og tre dedikerte sanghamedlemmer bodd i tempelet. Tempelet er fylt med stadig mer undervisning og praksis, og det er daglig meditasjon morgen og kveld.

Nyheten om det nye tempelet har spredd seg. I tillegg til sanghans aktiviteter blir tempelet månedlig besøkt av store skoleklasser, gjerne 50-60 personer av gangen, som også mottar en kort innføring i buddhisme.

Hittil har tempelet kostet ca. 13 mill kroner som fordelt på 635 m2 gir en kvadratmeterpris på 20 000 kr/m2. Dette anses som bra. Tempelet er (grovt regnet) finansiert slik:

Donasjoner: kr. 4 millioner

Fra drift: kr. 1 million

Offentlig tilskudd: kr. 0,5 millioner

Lån: kr. 7,5 millioner