Donasjon av gaver med skattefradrag.

Oversikt KTL

KTLBS

Karma Tashi Ling Buddhistsamfunn kan motta gaver/donasjoner hvor giveren kan få skattefradrag for beløp inntil kr. 50.000,- Det er gjennom Buddhistforbundet som er godkjent av myndighetene til å motta pengegaver med skattefradrag, denne gaven da må gis. Buddhistforbundet kanaliserer pengene videre til den gruppering du ønsker at pengene skal gå til.

For å kunne få rett til skattefradrag må summen av gaven være minimum kr.500 og maximum kr.50.000 pr. år (beløpene gjelder for 2019). Du står selvfølgelig fritt til å donere mer, men skattefradraget gjelder for maks kr. 50.000,-

På siden her finner du to skjemaer som skal benyttes for å melde inn en donasjon til Buddhistforbundet. Hvis du ønsker å starte en regelmessig donasjon så velger du skjema «Regelmessig donasjon». Her kan du velge tidsintervaller og beløpsstørrelse på donasjonen. Skal du bare gi en enkeltstående donasjon/gave så velger du skjema «Enkeltstående donasjon»

enkeltstående donasjon faste oppdrag

Du må fylle inn navn, adresse, telefon og e-post og oppgi ditt fødselsnummer på skjema.
Grunnen til at de trenger ditt fødselsnummer er at for å kunne trekke donasjonen av på skatten må skattemyndighetene ha beskjed. Fødselsnummeret blir dermed oversendt skattemyndighetene sammen med oversikt over innbetalingene en gang pr. år, i begynnelsen av januar.

Hvis du glemmer å fylle inn fødselsnummer (11 siffer) på skjema risikerer du at du ikke får skattefradraget du har krav på.

Velg ønsket donasjonsskjema – skriv det ut, fyll inn personlig detaljer, beløpet du vil gi og kryss av for Karam Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) Er det noe spesielt du ønsker å støtte – som f.eks. KSL så kan det skrives under merknad

Signer og send inn skjema til Buddhistforbundet, Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo
Eller skann det inn og send som vedlegg til kontor@buddhistforbundet.no

Pengene du ønsker å donere med skattefradrag må du betale inn til konto: 1254.20.22866

Når du fører over penger fra nettbanken din MÅ du skrive på ditt navn og KTLBS (de som skal ha pengene) i tekstfeltet.

Vi takker på forhånd for din støtte til KTLBS.