Møt våre lærere

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) har som viktigste formål å undervise i den tibetansk-buddhistiske tradisjon og legge forholdene til rette for sanghaens og enkeltindividets buddhistiske meditasjonspraksis og utvikling. Vi er tilknyttet Karma Kagyutradisjonen av tibetansk buddhisme, men inviterer gjerne lærere fra andre linjer til å undervise på våre sentre. Gjennom årene har vi hatt mange gode lærerkrefter fra hele verden på besøk. Vi har også mange dedikerte medlemmer i sanghaen som leder kurs og retretter. Under kan du lese om noen av våre lærere - både faste og besøkende.

Vår hovedlama gjennom 25 år er Lama Changchub Tsering, H.H. 17 Gyalwa Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, er vår åndelige leder og H.E. Mindrolling Jetsun Khandro Rinpoche er sanghaens rådgiver.

Lama Changchub Tsering

Vår hovedlærer er lama Changchub Tsering. Han bor på tempelet og har siden 1994 vært hovedlama i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn. Lama Changchub er født i Nepal, hans foreldre var tibetanske flyktninger. Han vokste opp i Darjeeling i India, og gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.

Lama Changchub.jpg

Lama Changchub er svært aktiv i undervisning av vår sangha. Hver morgen kl. 07 og hver kveld kl. 18 leder han fellesmeditasjon på Karma Tashi Ling buddhistsenter. Hver onsdag kl. 18 underviser han i tempelet/på Zoom. På lørdagskveldene leder han ofte felles puja i tempelet. (Se oversikt over puja i vår kalender.)

I tillegg til å undervise på våre sommerretretter og på vår romjulsretrett, holder han kurs i forskjellige emner i Dharmaen cirka en helg i måneden. Han er utrolig kunnskapsrik innen den buddhistiske lære og har et enormt ordforråd på engelsk. I tillegg er han utrolig varm, sympatisk og morsom - med en unik ro og tilstedeværelse.

Lama Talo

Vår første lærer var Lama Talo. Han kom til Oslo i 1977 med et ønske om å oppfylle oppgaven om å etablere buddhismen i Norge. Da Lama Talo døde i 1994, tok Lama Changchub over oppgaven å videreføre og utvikle dette Dharma-arbeidet. Vi er svært takknemlige over i alle år å ha hatt enorm støtte og hjelp i våre kunnskapsrike og sindige lærere, og det at de har vært boende på Karma Tashi Ling buddhistsenter på Bjørndal, har betydd ekstremt mye for vår sangha.

Lama Talo

H. E. Mindrolling Jetsun Khandro Rinpoche

H.E Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche har besøkt Karma Tashi Ling buddhistsenter nesten årlig siden 1993, og er vår spirituelle rådgiver. Hun er en av de fremste tibetanske lamaene som underviser i Vesten. Hun underviser på flytende engelsk.Jetsün Khandro Rinpoche har mottatt undervisning fra mange av de største mestrene i det 20. århundre. Hun er datter av Hans Hellighet Mindrolling Trichen, som var overhodet for Nyingmatradisjonen innen tibetansk buddhisme. To år gammel ble hun gjenkjent av H.H. den 16. Gyalwa Karmapa som inkarnasjonen av en kjent kvinnelig mester - den store dakini av Tsurphu, Khandro Urgyen Tsomo. På denne måten ble Khandro Rinpoche linjeholder i både Nyingma- og Kagyu-tradisjonene. Les mer om henne på den offisielle hjemmesiden.


H. E. Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche has visited Karma Tashi Ling almost every year since 1993 and is our spiritual advisor. She is one of the foremost Tibetan lamas teaching in the West and she teaches in fluent English. Jetsün Khandro Rinpoche has received teachings from several of the greatest masters of the 20th century. She is the daughter of His Holiness Mindrolling Trichen, who was head of the Nyingma tradition in Tibetan Buddhism. At the age of two she was recognized by H.H. the 16th Gyalwa Karmapa as the incarnation of a famous female master - the great dakini of Tsurphu, Khandro Urgyen Tsomo. In this way, Khandro Rinpoche became the lineholder in both the Nyingma and Kagyu traditions. See her official webpage here.

Jetsun Khandro Rinpoche

Photo: Flemming Skahjem-Eriksen

Ani Könchog Lhamo

Ani Könchog Lhamo er ordinert nonne i den tibetanske tradisjon og psykolog. Hun har praktisert buddhisme i over 30 år og har bl.a. Pema Chödrön, B. Alan Wallace og Tsoknyi Rinpoche som sine hovedlærere. Ani underviser regelmessig "Åpne ditt hjerte" kurshelger på KSL samt Mahayana og Forberedelse til døden i Helgesens gate på mandager. Hennes undervisning er på norsk.

Ani Konchog

Lama Roar Vestre

Lama Roar Vestre kom til Karma Tashi Ling høsten 1977. I perioden 1979-83 gjorde han det tradisjonelle 3-års retreatet under veiledning av Kalu Rinpoche. Han har siden undervist i mange år ved KTLBS. Siden 1994 har han vært en elev av H.E. Mindrol Jetsün Khandro Rinpoche. De siste årene har han bodd i hennes senter Mindrolling Lotus Garden i USA hvor han siden 2005 har vært Drupön (retreatmester). Lama Roar kommer regelmessig til Karma Tashi Ling buddhistsenter og underviser både på norsk og engelsk.

Roar Vestre 2023__15A7716-Forbedret-NR.jpg

Photo: Flemming Skahjem-Eriksen

Lama Fredrik Liland

Fredrik Liland har vært aktiv i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1999. Fra 2002 har han studert buddhisme og tibetansk språk ved Rangjung Yeshe Institute i Nepal og ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet med oversettelse av buddhistiske tekster fra tibetansk til engelsk og norsk. Han har vært fire år i retreat ved Thrangu Sekhar Retreat Centre i Nepal. Fredrik Liland underviser regelmessig på våre introduksjonskurs til buddhisme.

Fredrik Liland.jpg

Vegard Oksavik

Vegard Oksavik kom i kontakt med Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i år 2000. Han har studert ved buddhisme og tibetansk språk Rangjung Yeshe Institute i Nepal fra 2004 til 2007. Vegard underviser på vårt introduksjonskurs i buddhisme.

Ringu Tulku Rinpoche

Ringu Tulku Rinpoche har besøkt oss  mange ganger helt siden 1990-tallet og har mange elever i Norge. Under sitt besøk 11.-13. august 2023 ga han undervisning over tre dager. Fredag 11. august ga han en innføring i buddhistisk tenkemåte og filosofi. Lørdag 12. og søndag 13. august underviste Ringu Tulku Rinpoche i A Shower of Blessings - A Guru Yoga Practice to Accompany the Seven-Line Prayer av Mipham Rinpoche. På søndag ga han også en empowerment på Padmasambhava . Her kan du se flere bilder og lese Lama Changchubs takketale til Ringu Tulku Rinpoche. Her finner du Ringu Tulku Rinpoche sin offisielle hjemmeside.

Rinpoche has visited us many times since the 1990's and has many students in Norway. During this year's visit, he taught over three days. On Friday 11 August, he gave an introduction to Buddhist thinking and philosophy. Saturday 12 and Sunday 13. August he taught on A Shower of blessings - A Guru Yoga Practice to Accompany the Seven-Line Prayer by Mipham Rinpoche. On Sunday he also gave an empowerment on Padmasambhava. Here you can see photos and read Lama Changchub's thank you speech to Ringu Tulku Rinpoche. Here you can find Ringu Tulku Rinpoche's official homepage.

Ringu Tulku Rinpoche

Photo: Flemming Skahjem-Eriksen

H.H. Sakya Gongma Trichen Rinpoche

His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche (The 41st Sakya Trizin) served as the 41st head of the Sakya Order of Tibetan Buddhism until March 2017. The Sakya order, which was founded in the eleventh and twelfth centuries, is one of the four main Tibetan Buddhist schools.

His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche is one of the few living Tibetan masters who were brought up and trained traditionally in Tibet before the Chinese invaded the country.  It is a rare and precious opportunity to be able to meet authentic masters like him in this day and age, and to benefit directly from the insights of this living wisdom tradition.

Here you can find His Holiness' official webpage.

His Holiness Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche visited Karma Tashi Ling Buddhist Center July 26-27, 2023. Here his Holiness gave a Long life empowerment by Mahasiddha Thangtong Gyalpo and Vajrakilaya kago, a ritual to remove obstacles and give protection and blessings. After the initiation, His Holiness gave a talk to the Tibetan community in Norway.

During his visit, His Holiness also gave a splendid public teaching on “True Happiness and the Power of Compassion.” You can watch the talk here.

May he live long, continue to turn the wheels of the Dharma and come back to see us again soon!

HH Sakya Trichen_MG_1664-Forbedret-NR.jpg

HH Sakya Trichen_MG_1652-Forbedret-NR.jpg

Photos: Flemming Skahjem-Eriksen

Do Tulku Rinpoche

Do Tulku Rinpoche was recognized by H.H. Sakya Trichen at the age of 17 as the reincarnation of the 5th Raktrul Rinpoche. His incarnation line goes back to the 1st Raktrul Rinpoche (17th century), a master of the Do Teng Monastery in East Tibet. After his recognition, he received an eleven-year training in Buddhist philosophy, practice, and debate at the Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro Institute in India, from which he graduated with the title of an Acharya (Lopön). He has received teachings, transmissions, and initiations from some of the greatest masters of our time, including H.H. Dalai Lama, H.H. Sakya Trizin, Khenchen Kunga Wangchuk, Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, Dagchen Rinpoche, Luding Khenchen Rinpoche, and many more. Do Tulku Rinpoche also worked as a translator for 84000 and is a lay practitioner. October 6.-8, 2023 he visited Karma Tashi Ling Buddhist Center, and here you can see his lecture on The Myths of Karma. He also gave a weekend course on The Four Seals of Buddhism. We hope to see Do Tulku Rinpoche back at Karma Tashi Ling Buddhist Center very soon! You can find his homepage here.

Do Tulku Rinpoche.jpg

Photo: Flemming Skahjem-Eriksen

B. Alan Wallace

B. Alan Wallace, Ph.D er en dynamisk foreleser, progressiv tenker og en av de mest produktive forfatterne og oversetterne av tibetansk buddhisme i Vesten. Han søker kontinuerlig innovative måter å integrere buddhistisk kontemplativ praksis med Vestlig vitenskap for å fremme studiet av sinnet.

Dr. Wallace, en stipendiat og utøver av buddhisme siden 1970, har siden 1976 undervist i buddhistisk teori og meditasjon over hele verden. Etter å ha viet 14 år til trening som tibetansk buddhistisk munk, ordinert av HH Dalai Lama, fortsatte han med å studier i fysikk og vitenskapsfilosofi ved Amherst College og tok en doktorgrad i religiøse studier ved Stanford. Med sin unike bakgrunn bringer Alan dyp erfaring og anvendte ferdigheter til utfordringen med å integrere tradisjonell indo-tibetansk buddhisme med den moderne verden.

Følg B. Alan Wallace her: www.alanwallace.org og www.sbinstitute.com

B. Alan Wallace, Ph. D is a dynamic lecturer, progressive scholar, and one of the most prolific writers and translators of Tibetan Buddhism in the West. He continually seeks innovative ways to integrate Buddhist contemplative practices with Western science to advance the study of the mind.

Dr. Wallace, a scholar and practitioner of Buddhism since 1970, has taught Buddhist theory and meditation worldwide since 1976. Having devoted fourteen years to training as a Tibetan Buddhist monk, ordained by H. H. the Dalai Lama, he went on to earn an undergraduate degree in physics and the philosophy of science at Amherst College and a doctorate in religious studies at Stanford. With his unique background, Alan brings deep experience and applied skills to the challenge of integrating traditional Indo-Tibetan Buddhism with the modern world.

Follow B. Alan Wallace here: www.alanwallace.org og www.sbinstitute.com

B Allan Wallace.JPG

Photo: Flemming Skahjem-Eriksen

Alexander Berzin

Dr. Berzin har studert og praktisert buddhisme siden 1963. Han tok doktorgrad i østlige språk, sanskrit og India-studier ved Harvard-universitetet, og bodde deretter i India i 29 år. Der studerte han under mestre fra alle de fire skolene i tibetansk buddhisme. Han var også oversetter for H. H. Dalai Lama og flere av H. H. Dalai Lamas lærere. Dr. Berzin har skrevet mange bøker og har oversatt en rekke buddhistiske tekster. Han har undervist i buddhisme verden rundt siden 1981. De siste 18 årene har han bodd i Berlin.

Dr. Alexander Berzin (born 1944) is a Buddhist translator, teacher, scholar and practitioner with more than 50 years of Buddhist experience. After receiving his Ph.D. at Harvard, Dr. Berzin spent 29 years in India training under the guidance of some of the greatest Tibetan masters of our times. There he served as occasional interpreter for H.H. the 14th Dalai Lama and His tutors. He is the founder and author of the Berzin Archives andstudybuddhism.com.

Alexander Berzin

Tsoknyi Rinpoche

For over three decades, Tsoknyi Rinpoche has been teaching students worldwide about the innermost nature of mind in the Tibetan Buddhist tradition and more recently, how to be a healthy human being with his course, Fully Being. Born into a family respected for its spiritual accomplishments, he was identified while still a small child as the third Tsoknyi Rinpoche and given the special education and upbringing of a tulku, or reincarnate lama. His teachers include some of the most renowned masters of Tibet. Widely recognized as an outstanding meditation teacher, he is the author of many books: Open Heart Open Mind, Carefree Dignity, Fearless Simplicity, Why We Meditate, Ground Path Fruition, How Mindfulness Works and Solid Ground. See his homepage here.

Tsoknyi Rinpoche

Photo: Ani Könchog Lhamo