Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) driftes utelukkende på frivillig basis. Ved å delta i forskjellig arbeid kan vi sammen bidra til at sanghaen og andre interesserte kan møtes og motta undervisning på sentrene våre.

Det finnes både små og store oppgaver. Ønsker du å engasjere deg i noe av vårt arbeide, ta direkte kontakt med en av arbeidsgruppene nedenfor eller send en mail til post@ktl.no . Gruppene overlapper gjerne med hverandre og ved å være med blir du godt kjent med de ulike menneskene og strukturen i KTLBS.

Styret i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

I tillegg til Lama Changchub består styret i KTLBS av 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges på årsmøtet og sitter i 2 år av gangen. Det er et «arbeidende styre» i den forstand at de fleste styremedlemmer enten leder en av arbeidsgruppene, eller er styrekontakt for en gruppe. Styremøter holdes ca. en gang i måneden. Alle våre medlemmer kan be om å få saker tatt opp på styremøtene. Styrearbeidet er viktig og givende, og det er sterkt behov for at flere kan ta en periode i styret. En stående oppfordring: hvis valgkomiteen ringer deg og spør om du vil stille til valg i styret, vær så snill å si «ja»! E-postadresse: styreleder@ktl.no

Organisasjonsgruppen

De fleste organisasjoner har kontoransatte, i KTLBS gjør vi alt på frivillig basis. Organisasjonsgruppen jobber med å administrere driften av KTLBS. Gruppen har mange viktige oppgaver. De besvarer/videresender all henvendelse som kommer til KTLBS i form av telefon, brev og e-post, og har også ansvaret for oppdatering og vedlikehold av medlemsregisteret, datasystemer og kontor- og datautstyr. Hvis du har litt greie på kontorarbeid eller data, er en ryddig person og har litt tid å avse, er du hjertelig velkommen til å delta! Send en epost til: organisasjonsgruppen@ktl.no

Økonomigruppen

Å holde orden på økonomien er en stor og viktig jobb – som ikke minst krever at man er nøyaktig og konsekvent. Økonomigruppen hører til under organisasjonsgruppen, og fører løpende regnskap, avstemmer regnskapet hver måned, kontrollerer og betaler regninger, samt forbereder regnskapet til årsavslutningen og til styrets budsjettarbeid for kommende år. Regnskapet viser til enhver tid hvor vi står økonomisk og er utgangspunktet for hvordan styret disponerer de midlene vi har. Ta kontakt på epost til: okonomigruppen@ktl.no

Dharmagruppen

Ordet dharma har mange betydninger, men for oss buddhister refererer det i hovedsak til buddhas lære. Dharmagruppen i KTLBS har ansvaret for planlegging av organisasjonens dharmarelaterte aktiviteter. De organiserer og setter opp kursplaner, studiegrupper og meditasjons-arrangementer som skal finne sted på KTL og KSL. Dharmagruppen tar selv kontakt med mulige kursholdere og besøkende lærere, men tar også gjerne imot forslag til kurs og arrangementer som medlemmene kan tenke seg å delta i, eller kanskje arrangere selv. Dharmagruppen er også ansvarlig for skolebesøk på KTL, dhelek-gruppa og livsriter og ritualer på tempelet. Lama Changchub deltar alltid i gruppen og holder en stødig hånd over KTLBS sin dharmautvikling. Gruppen er åpen for medlemmer som er interesserte i å delta i dharmarelatert arbeid, så ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å bidra. Epost sendes til dharmagruppen@ktl.no

Arrangementsgruppen

Arrangementsgruppen organiserer den praktiske gjennomføringen av kurs, retretter og arrangementer på KTL og KSL. Gruppen bidrar med ulike oppgaver som f.eks. klargjøring av sentrene før kurs, registrering, pynting, matlaging, organisering av karma yoga under kursene samt transport. Arrangementsgruppens arbeid er viktig for å gi mange muligheten til å lære og praktisere. Det er dessuten morsomt og sosialt. Gruppen er en fin inngang til å bli kjent med folk i sanghaen, og det er alltid bruk for flere som kan bidra med å gjøre store og små oppgaver. Send en e-post til: arrangementsgruppen@ktl.no

Informasjonsgruppen

Informasjonsgruppen er ansvarlig for produksjon, promotering og publisering av informasjon om aktiviteter som skjer i regi av KTLBS - via websider, nyhetsbrev, trykte og sosiale medier. Gruppen er også ansvarlig for bevaring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av historisk materiale når det gjelder skriftlig produkter, foto, audio- og video/filmmateriale. Informasjonsmaterial som produseres i form av lyd, bilde, tekst og nyhetsbrev, spres til KTLBS sine medlemmer og andre interesserte. Gruppen jobber for å finne strategier for utadrettet kommunikasjon som er både hensiktsmessig, i tråd med tiden og tro mot Dharma. Vil du bidra? Send en e-post til: informasjonsgruppen@ktl.no

Infrastrukturgruppen ved Karma Tashi Ling buddhistsenter

Infrastrukturgruppen er ansvarlig for den daglige driften og vedlikeholdet av tempelet, stupaen, den gamle gompaen, retreathytta og tempelhagen på KTL. Gruppen sørger for at KTL er i bra teknisk og estetisk stand. I tillegg organiserer de større prosjekter på KTL, slik som maling av bygg, snekringsarbeid, ombygging og hageanlegg. Gruppen består av beboere på KTL og andre frivillige som vil bidra med fortløpende innsats i løpet av året. Gruppen sørger for åpning og stenging i åpningstidene og sørger for at overnattingsgjester føler seg velkommen. De har alltid bruk for hjelp med rengjøring, snørydding på vinteren, hagestell og gressklipping på sommeren.

E-postadresse: infrastrukturgruppen@ktl.no

Infrastrukturgruppen ved Karma Shedrup Ling retreatsenter

Karma Shedrup Ling retreatsenter ligger i et fredelig skogsområde utenfor Ski. Stedet består av et hovedhus og flere småhytter til bruk for overnatting under kurs, individuell praksis og retretter. Infrastrukturgruppen ved KTL tar seg av drift og vedlikehold av bygningene og eiendommen på KSL. Det arrangeres dugnader med hagearbeid, maling, vasking og rydding. I tillegg holder frivillige på med skjøtsel av skogen og vedlikehold. Vi er glade for all hjelp fra frivillige som har lyst til å bidra til å oppgradere og holde stedet i god stand! E-postadresse: post@ktl.no

Tempelboligprosjektet

Med Tempelboligprosjektet tar KTLBS sikte på å bygge tempelboliger på KTL – 19 værelser i fire hus med en samlet gulvflate på nesten 700 m2. Prosjektet vil bidra til å oppfylle tempelets potensial og gjøre det mulig for dedikerte dharmapraktiserende å bo og trene sammen, i kortere og lengre perioder, under veiledning av Lama Changchub. Tempelboligene vil også gjøre det mulig for deltagere å overnatte på kurs og meditasjonssamlinger. Planleggingen av prosjektet er langt framskredet, men trenger frivillige med ulik kompetanse som f.eks: markedsføring, fundraising, bruk av sosiale medier, grafisk design, videoproduksjon, interiørdesign, økonomi, MS-excel etc.

Dette prosjektet er sterkt anbefalt av KTLBS sitt overhode HH den 17. Gyalwang Karmapa og vår rådgiver Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche.

Kunne du tenke deg å bidra med frivillig innsats eller kunne du være interessert i å bo på KTL når tempelboligene står ferdig?

Les mer om tempelboligprosjektet her.

Kontakt oss på e-post: post@ktl.no

Shenpen Aid

Shenpen Aid er Karma Tashi Ling buddhistsamfunns bistandsforening. Shenpen Aid har som formål å gi humanitær bistand til fattige mennesker i Himalaya-områdene i India og Nepal med spesielt fokus på helse, utdanning og primære behov. Vi samarbeider med lokale organisasjoner i mottakerområdene for å styrke lokalkompetanse og sikre langsiktig oppfølging. Shenpen Aid får ikke offentlig støtte, og baserer driften på innsamlede midler fra private sponsorer. Vi har egne fadderbarnsordninger som støtter om lag 140 barn og unge. Shenpen Aid er medlem i Innsamlingsregisteret og godkjent av Lotteritilsynet. Alle som sitter i styret og i arbeidsgruppene i Norge jobber på frivillig basis. Vi trenger alltid hjelpende hender, så ta kontakt med oss på post@shenpen.no hvis du vil bidra.

Les mer om oss på shenpen.no og følg oss på FB.

Pilegrimsgruppen

Pilegrimsgruppen arrangerer turer for sanghaen til buddhistiske områder. Det har vært gjennomført turer til ulike stater i India, Bhutan, Nepal og Burma. Det har vært ytret ønsker om å gjenta noen av turene, blant annet turen «I Buddhas fotspor» og rundreisen i Ladakh. Andre forslag har vært Mongolia, Tibet og Japan. Lama Changchub har vært med på turene og sørget for undervisning og inspirasjon. Et buddhistisk innhold er en forutsetning. Har du forslag til reisemål og innhold i turene, og/eller vil ta et ansvar for å planlegge og gjennomføre en pilegrimsreise, ta kontakt med pilegrimsgruppen.

Dharmabutikken

Dharmabutikken i tempelet er åpen når det er aktiviteter på KTL. Her finner du et godt bokutvalg innen buddhismen samt dharmaprodukter til din praksis. Vi har også musikk, vakre småting fra nepalesiske og tibetanske kulturområder, buddhastatuer, syngeboller og røkelse. E-postadressen er: dharmabutikken@ktl.no

Biblioteket

Biblioteket på KTL er et riktig skattekammer av buddhistisk litteratur, donert av sanghamedlemmer gjennom mange år. Støttemedlemmer har fri tilgang til å låne bøker. Arbeidet i biblioteket består i å holde orden i hyllene, katalogisere nye bøker og sørge for god informasjon og rutiner for utlån. Hvis du er glad i bøker, har tid, ordenssans, kompetanse eller interesse og kunne tenke deg å bidra, ta kontakt på post@ktl.no.