Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) driftes utelukkende på frivillig basis. Ved å delta i forskjellig arbeid kan vi sammen bidra til at sanghaen og andre interesserte kan møtes og motta undervisning på sentrene våre.

Det er både små og store oppgaver. Hvis du ønsker å engasjere deg i noe av dette arbeidet. ta direkte kontakt med en av arbeidsgruppene nedenfor eller send en mail til post@ktl.no Gruppene overlapper gjerne med hverandre og slik blir du godt kjent med de ulike menneskene og strukturen i KTLBS.

  • Arrangementgruppa

Arrangementsgruppa har ansvar for den praktiske gjennomføringen av kurs og arrangementer i KTLBS. Gruppen rekrutterer frivillige til viktige funksjoner i gjennomføringen av arrangementene, og i tillegg bidrar selv. Viktige funksjoner er å finne kursansvarlig, utpeke ansvarlig for matlaging til deltakere og lærere og ansvarlig for karmayoga, ansvarlig for transport , ansvarlig for innkjøp av blomster og pynt etc.

Kontaktperson er Katerina Johansen katerinajohansen@hotmail.com

  • Kokkegruppa

Kokkegruppa er en del av arrangementgruppa og har som ett formål å skape et miljø for

matinteresserte i sanghaen. Vi lager mat på ulike arrangementer og tilrettelegger for matlagingskurs

og andre aktiviteter. Det er over 20 personer tilknyttet kokkegruppa i dag.

Kontaktperson: Marte Møller martemoller@hotmail.com

  • Informasjonsgruppa

Informasjonsgruppa har ansvar for å spre informasjon om KTLBS til våre medlemmer og andre interesserte.

  • Dharmabutikken

Dharmabutikken i tempelet er åpen når det er aktiviteter og hver søndag mellom kl 14-18. Kontaktperson: Inger Johanne Grønset ingergronset@yahoo.no