58724747_2262923100694155_8618718277406818304_n.jpg

KTLBS

Årsmøter KTLBS

Årsmøte i KTLBS avholdes hver år i løpet av første kvartal.

På årsmøte legger styret frem årsmeldingen og regnskapet for foregående år sammen med budsjett og planer for kommende år og eventuelle forslaf om vedtektsendringer.

Årsmøtet velger nytt styre og valgkomite for kommende periode og gir viktige signaler for utviklingen av KTLBS. Vi oppfordrer derfor alle som er stemmeberettiget til å delta på årsmøtet og stemme ved styrevalget.

For å delta på årsmøtet og avgi stemme til styrevalget må du være stemmeberettiget.

Stemmeberettiget er de som:

1. Er innmeldt i Buddhistforbundet og har krysset av for medlemsskap i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS)

2. Har betalt medlemskontingent (støttemedlemskap) for året.

3. Er over 18 år den dagen årsmøtet holdes.

På denne siden finner du oversikt over årsmøter avholdt de siste årene.