ÅRSMØTE I KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

Årsmøte i KTLBS 2019 ble avholdt Søndag 31. Mars 2019, i tempelet på Bjørndal.

22 medlemmer deltok på årsmøte. På dagsorden stod bl.a. valg av nye styremedlemmer og presentasjon av årsrapport og regnskap for 2018.

Planer og budsjett for 2019 ble også presentert og kommentert på årsmøtet.

Vi fikk også en forhåndsvisning av filmen «De fire edle sannheter», som Buddhistforbundet har fått laget. Etterpå var det mat og samtaler.

Se vedlagte årsmøteprotokoll for referat og det nye styrets sammensetning.