Vil du være med å ta vare på kloden og alle som bor her - fra et buddhistisk perspektiv?

Økobuddhister - Alle som vil bruke buddhas lære for å være bærekraftige i det indre og ytre

Økobuddhister er en gjeng forskjellige mennesker som verdsetter den planeten vi bor på; ønsker å møte alle levende vesen basert på kjærlig; krever respekt og rettferdighet; og søker altruistisk visdom.

Økobuddhister er del av mange nettverk. Først og fremst levende vesen på Gaia - eller jorden. De er også mennesker som har bidratt fantastisk gjennom kultur, kunst, forskning og forskjellige tros- og livssynsamfunn; og som er ansvarlige for å ødelegge det miljøet vi er avhengig av. De fleste er også medlem i en av gruppene i Buddhistforbundet (BF) der de føler seg hjemme og gjør den daglige praksis.

Vil du vite mer og bli en økobuddhist? Les mer og engasjer deg her: https://www.ecobuddhist.no

a485d3_1ca9353574b24db69a8ee9d5eabefdd6~mv2.webp