Karma Tashi Ling - oversiktsbilde

KTLBS

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) er et landsomfattende buddhistsamfunn som er tilknyttet Karma Kagyutradisjonen av tibetansk buddhisme.

H.H. 17 Gyalwa Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, er vår åndelige leder og Jetsun Khandro Rinpoche er sanghaens rådgiver.

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) har som viktigste formål å undervise i den tibetansk-buddhistiske tradisjon og legge forholdene til rette for sanghaens og enkeltindividets buddhistiske meditasjonspraksis og utvikling.

Hovedlama gjennom over 25 år er Lama Changchub Tsering.

KTLBS driftes på frivillig, ulønnet basis av medlemmer og ildsjeler.

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn er tilknyttet Buddhistforbundet, som er et landsomfattende buddhistisk trossamfunn.