Lama_Changchub.jpg

Lama Changchub

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) har som viktigste formål å undervise i den tibetansk-buddhistiske tradisjon og legge forholdene til rette for sanghaens og enkeltindividets buddhistiske meditasjonspraksis og utvikling.

KTLBS driftes på frivillig, ulønnet basis av medlemmer og ildsjeler.

Hovedlama er Lama Changchub Tsering.

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn tilhører Karma Kagyu-tradisjonen av tibetansk buddhisme og er tilknyttet Buddhistforbundet, som er et landsomfattende buddhistisk trossamfunn.