Velkommen til Årsmøte i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn søndag 10. mars 2024!

160512895_2865144583805334_4836799953757769141.width-300.jpg

KTLBS

Velkommen til årsmøte i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn på Karma Tashi Ling på Bjørndal søndag den 10. mars 2024, kl.14.00

For å delta på årsmøtet og avgi stemme må du være stemmeberettiget.

Stemmeberettiget er de som:

  1. Er innmeldt i Buddhistforbundet og har krysset av for medlemsskap i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS)
  2. Har betalt medlemskontingent (støttemedlemskap) for 2024.
  3. Er over 18 år den dagen årsmøtet holdes.

Årsmøtet velger styre for kommende år og gir viktige signaler for utviklingen av KTLBS.

I år legger avtroppende styre fram utkast til en treårsplan for KTLBS for 2024-2026 for innspill på årsmøtet. Les planen og finn ut hva du vil bidra med!

Det legges også fram utkast til vedtektsendringer.

Vi oppfordrer derfor alle som er stemmeberettiget til å delta på årsmøtet. Hvis du ikke kan komme, er det fint om du kan sende inn forhåndsstemme til valg av styre. Stemmeseddelen må være framme på Karma Tashi Ling før årsmøtet starter for å telle med.

Alle sakspapirene til årsmøtet finner du her på KTLBS’ webside.

Det anbefales å gjøre seg kjent med innholdet på forhånd. Ta med egne utskrifter, hvis dere ønsker å ha dokumentene på papir.

Sakspapirene eller utdrag av dem vil bli vist på skjerm under møtet.

Vær vennlig å møte opp tidlig for registrering!

Etter årsmøte blir det sosialt samvær og lett servering.

Velkommen!