ÅRSMØTE 2021 og valg av nytt styre i KTLBS

Velkommen til Årsmøte i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn på Zoom søndag 21.mars 2021 kl. 14:00

Karma Tashi Ling - oversiktsbilde

KTL

På grunn av den pågående koronapandemien blir årsmøtet denne gangen holdt på zoom. Kun noen få personer vil kunne være fysisk til stede på KTL for å lede årsmøtet.

Valg av nytt styre blir avviklet per post, slik vedtektene gir rom for. På grunn av langsom postgang, har styret besluttet å gi mer tid til å avlegge poststemmer. Stemmesedlene blir derfor ikke talt opp på årsmøtet.

Stemmesedlene må være på Karma Tashi Ling fredag 26. mars 2021 kl. 1700 for å telle med.

For å delta på årsmøtet og avgi stemme til styrevalget må du være stemmeberettiget.

Stemmeberettiget er de som:

  1. Er innmeldt i Buddhistforbundet og har krysset av for medlemsskap i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS)
  2. Har betalt medlemskontingent (støttemedlemskap) for 2021.
  3. Er over 18 år den dagen årsmøtet holdes.

Årsmøte 2021 på Zoom

KTLBS vil sende zoom-invitasjon til årsmøtet til alle som er registrert som stemmeberettigede per. 19. mars 2021. Dersom du mener at du er stemmeberettiget, men ikke har mottatt zoom-lenke på e-post fredag 19. mars, send en e-post tilpost@ktl.no. . Legg ved eventuell dokumentasjon på at du er stemmeberettiget.

Alle sakspapirene til årsmøte finner du vedlagt på denne siden.

Styrevalg 2021 per post

Slik går du fram for å stemme:

  • Skriv ut stemmeseddelen du finner på KTLBS’ webside (se ovenfor). Eventuelt kan du kopiere den for hånd på papir dersom du ikke har tilgang til printer.
  • Kryss av for de 4 personene - og kun 4 - som du ønsker skal sitte i styret (OBS! Hvis du gjør det annerledes; forkastes stemmen). De 4 personene som får flest stemmer, velges inn som styremedlemmer, mens de 2 neste blir varamedlemmer.
  • Putt stemmeseddelen i en konvolutt uten noen påskrift av noe slag og lim den igjen.
  • Legg denne konvolutten i en ny konvolutt som du sender til KTL med posten eller bringer til KTL på annen måte. Adressen til Karma Tashi Ling er Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo. Bak på denne ytre konvolutten skriver du tydelig ditt navn og din adresse slik at det kan sjekkes at du er stemmeberettiget. Den indre, blanke konvolutten åpnes først under opptellingen.
  • Medlemskontingenten (støttemedlemskap) må være betalt, du må være innmeldt i Buddhistforbundet med tilhørighet KTLBS, og stemmeseddelen må være framme på Karma Tashi Ling senest fredag 26. mars 2021 for at din stemme skal telle med.

Årsmøtet og styrevalget gir viktige signaler for utviklingen av KTLBS. Vi oppfordrer derfor alle som er stemmeberettiget til å delta på årsmøtet og stemme ved styrevalget.

Velkommen til årsmøte på Zoom søndag 21. mars kl. 1400