Donasjoner er alltid velkomne og gir anledning til å støtte et svært viktig prosjekt

1) Donasjoner kan settes inn på konto: 1201.58.67068

eller overføres via VIPPS #97329, kategori: Donasjon Tempelboligprosjektet

2) Du kan overføre et fast månedlig beløp til prosjektet via Buddhistforbundets ordning med gaver med skattefradrag. Husk å merke betalingen med "Tempelboligprosjektet".

Det hadde vært veldig gunstig om mange kunne overføre et fast beløp, for eksempel månedlig, med automatisk trekk fra egen konto til Buddhistforbundets skattefradragskonto.

For eksempel vil et månedlig beløp på kr 1.000 gi kr 12.000 i året til prosjektet.

100 kroner i måneden gir kr 1.200 i året til prosjketet. Vi tar i mot små og store gaver med takknemlighet.

Man får skattefradrag for inntil kr 25.000 pr år.

Donasjoner vil gå direkte til oppbygging av egenkapitalen og vil således ha uvurderlig betydning.

Kan du låne penger til prosjektet over en 10-års-periode?

1) Det mest generøse og gunstige alternativet er om du kan tenke deg å gi et rentefritt lån.

2) Et annet og fremdeles veldig nyttig alternativ er at du får en valgfri rente med bankrenten som tak, over en periode på 10 år

Begge låntypene kan selvfølgelig arves av arvetakere og vil tilbakebetales med avtalte renter 10 år etter låninngåelsen.

Alle låneavtaler utarbeides av advokat som ivaretar begge parters interesser.

Det hadde vært gunstig om vi kunne låne 2,2 millioner kroner i private lån, gjerne mer.

.

Mer informasjon:

Hvorfor bygge tempelboliger?. / Hva skal bygges? / Hva er forutsetningene? / Når skal det bygges?

Hvorfor flytte inn? / Husleie? / Krav til beboerne? / Finansiering? / Støtte til prosjektet