Så raskt som mulig....

Så snart egenkapitalen er sikret, og nå som egenkapitalkravet er på 15% og vi allerede har over halvparten av antatt behov, så burde det være mulig, men vi er avhengige av at noen av våre medlemmer kan gi oss 2. prioritetslån for resten.

Egenkapitalkravet vil være på ca. kr 4,2 millioner kroner. Økningen av av tomteverdien minus noe gjeld er 2,7 millioner kroner og kan brukes til egenkapital. Resten pluss litt ekstra til byggelånet må dekkes av donasjoner og 2. prioritetslån fra medlemmer og antas å være ca. 2,2 millioner kroner.

Når det er på plass og så snart ca. 70% av nødvendige tempelboere (av 15) dvs. ca. 11 sanghamedlemmer har signert innflyttingsavtale, kan vi signere avtalen med entreprenøren som skal bygge boligene. Etter det vil det ta ca. et halvt år før byggingen kan komme i gang. Regner med at de siste 4 nødvendige beboerne tegner innflyttingsavtaler i løpet av det halvåret.

Antatt byggetid er satt til ca. ett år.

Går dette greit kan tempelboligene tas i bruk i løpet av 2025. Hvor fantastisk hadde ikke det vært om tempelboligene var bygget, eller iallfall under oppføring, til 50 år-jubileet i 2025?

.

Mer informasjon:

Hvorfor bygge tempelboliger?. / Hva skal bygges? / Hva er forutsetningene? / Når skal det bygges?

Hvorfor flytte inn? / Husleie? / Krav til beboerne? / Finansiering? / Støtte til prosjektet