Det er mange grunner til å flytte inn på nye Karma Tashi Ling når det står ferdig med tempelboliger

Før dine fordeler nevnes, tenk først på hvor mye det vil gagne andre at du vil bo på KTL:

 • Du blir med på å virkeliggjøre et svært viktig prosjekt som Jetsün Khandro Rinpoche sier radikalt vil endre situasjonen for tibetansk buddhisme i Norge, særlig på lengre sikt.
 • Det vil styrke sanghaen at det etableres et større bofellesskap ved vårt flotte tempel og på den måten utløse tempelets potensial.
 • At en anselig gruppe tempelbeboere gjør buddhistisk trening sammen, bl.a. fellesmeditasjoner, vil sannsynligvis inspirere flere utenfra til å delta også (sammenlignet med dagen situasjon med noen få på fellestreningen).
 • Ved å skape et levende praksismiljø vil sannsynligvis også flere ønske å bo i et slikt sanghamiljø i kortere eller lengre tid. Dette vil føre til fornyet inspirasjon og vekst i sanghaen, både individuelt og kollektivt.
 • At pengene du bruker på å bo ikke går til kommersielle aktører, men er med på å muliggjøre og finansiere et svært viktig dharmaprosjekt.

Men for deg også vil det være en rekke fordeler:

 • Du vil bruke tiden din på en mye mer dharmisk måte - ikke sløse med tiden på uviktige og trivielle ting. Livet forenkles.
 • Være en del av et åndelig bofellesskap med samme mål, viktig kanskje spesielt for eldre medlemmer av sangahen. Dessuten fint med en miks av yngre og eldre sanghamedlemmer.
 • Du vil ha den store fordelen at du kan konsultere en lama/dharmalærer om viktige ting ved behov. Du vil få tett oppfølging og veiledning i metoder og motta dharmaundervisning jevnlig.
 • Husleien vil dekke eget rom, fellesarealer, tilgang til en stor eiendom, et tempel ved siden av og åndelig veiledning, samt strøm, vann, teknisk vedlikehold, wifi etc. (maten er ikke inkludert).
 • En dharmalærer har sagt at en vil utvikle seg åndelig 10 ganger raskere når en bor på et dharmasenter, enn når en lever "et vanlig" liv som buddhist.
 • Jo tidligere du inngår en innflyttingsavtale jo større utvalg får du å velge fra for få det værelset/leiligheten du ønsker å bo i.

.

Mer informasjon:

Hvorfor bygge tempelboliger?. / Hva skal bygges? / Hva er forutsetningene? / Når skal det bygges?

Hvorfor flytte inn? / Husleie? / Krav til beboerne? / Finansiering? / Støtte til prosjektet