En av de mindre (og rimeligere) hyblene i nye Karma Tashi Ling

Soverommet i den minste pavilijongen på nye Karma Tashi Ling, med en balkong.

.

Hva det vil koste å bo i de nye tempelboligene kan vi på nåværende tidspunkt ikke svare nøyaktig på før vi har fått en pris på prosjektet fra entreprenør. Men vi mener å ha en viss peiling i henhold til våre kalkyler og hvis du er interessert i å flytte inn, ta en samtale med oss om i hvilke prisområder de ulike romtypene vil ligge i. Så snart prisene er klare vil de bli publisert.

Utregning av leieprisen for de ulike rommene tar hensyn til flere forhold. En ting er rommenes nettostørrelse. I tillegg tas andelen av fellesrom med i beregningen, så som kjøkken, spiseplass, dusj, toaletter og boder. Videre vektlegges det at uansett romstørrelse så gis alle likeverdig tilgang til hele tempelområdet, både inne og ute, som også er en verdi.

Vi ønsker å holde så lave priser som mulig, men siden det er beboerinntektene som vil betale for renter og avdrag på lånene må vi jo selvfølgelig ha dekket dette.

Det vi legger opp til er at økningen i husleien vil følge rentebanen for banklånet vi har med banken. Det betyr at hvis rentefoten for banklånet i et gitt år er f.eks. 6% p.a. så vil husleien det året øke med 6%. Hvis derimot rentefoten på lånet et år skulle gå ned til f.eks. 2,5% så vil husleien det året kun øke med 2,5%.

Nå er det slik at når bankrenter øker mye vil leiemarkedet som regel ha en prisstigning som er vesentlig høyere enn bankrenteøkningen. Dette blir også forsterket av at for tiden er tilbudet av leiligheter i Oslo-området lavt i forhold til behovet, spesielt nå som myndighetene har problemer med å finne plass til mange immigranter fra særlig Ukraina og fordi studenter sliter med å finne steder å bo. Prisstigningen fra 2022 til 2023 var på omtrent 10% i leiemarkedet i Oslo. Vi mener at å love å følge bankrentebanen vil være gunstig for tempelboerne.

På den annen side ønsker vi å holde så lave priser som mulig, så hvis prosjektet går med et stadig større overskudd, noe kalkylene viser vil skje ved høyt belegg og gradvis som årene går, bør det også tilsi at leieprisene kan flate ut og ligge under rentebanen etter hvert.

Å ha et rom på KTL vil være veldig ulikt å ha en hybel i et hybelhus. Der får du bare de kvadratmetrene du betaler for. På Karma Tashi Ling, derimot får du tilgang til en rekke fellesrom både i tempelboligkomplekset og i tempelbygget, og du vil få tilgang til en tomt på hele fire mål "boltreplass", rett ved et fint turterreng, både sommer og vinter. Buss 71B stopper rett ved siden av Karma Tashi Ling.

I tillegg får du tilgang til noe helt unikt: Et fellesskap med andre buddhister, fellestrening i buddhistiske metoder, undervisning og veiledning av hovedlamaen, rikelig med anledning til å akkumulere både "merit" og visdom. Dette vil være å leve på en måte som har vært verdsatt av tradisjonene i hele buddhismens historie.

En antydning om hva, omtrent, prisene for de ulike romtypene kan bli:

  • De seks små rommene på ca. ti kvadratmeter i Vajra-huset, som er under den største pavilijongen, dvs. nede mot sørøst: Utleieprisen antas å ligge et sted mellom kr 5.000-6.500 pr rom pr måned.
  • De fire noe større rommene på 15 kvadratmeter i Karma-huset, som er under den minste pavilijongen, dvs. nede mot nordøst: Utleieprisen antas å ligge et sted mellom kr 7.000-8.500 pr. rom pr. måned.
  • De fire litt mindre rommene på 14 kvadratmeter pluss hems på sju kvadratmeter i Padma-huset, oppe mot nordvest: Prisen for disse antas å ville ligge på mellom kr 9.000 - 10.500 pr. rom pr.. måned.
  • De tre større rommene på 19 kvadratmeter pluss hems på ni kvadratmeter i Ratna-huset, oppe mot sørvest: Prisen for disse antas i ligge i området: kr 11.000 - 12.500 pr rom pr. måned.
  • Den minste pavilijongen oppe mot nordøst, på 40 m2 i Karma-huset: Utleieprisen antas å ligge i området: kr 14.000 - 15.500 pr. måned.
  • Den største pavilijongen oppe mot sørøst, på 48 m2 i Vajra-huset: Utleieprisen antas å ligge i området: kr 16.000 - 17.500 pr. måned.

    Om du kunne tenke deg å kjøpe en utseksjonert pavilijong, ta kontakt med oss!

OBS! Man kan velge blant de rommene som til en hver tid ikke er blitt tildelt, i den rekkefølgen innflyttingsavtaler inngås.

.

Mer informasjon:

Hvorfor bygge tempelboliger?. / Hva skal bygges? / Hva er forutsetningene? / Når skal det bygges?

Hvorfor flytte inn? / Husleie? / Krav til beboerne? / Finansiering? / Støtte til prosjektet