Fasaden med hovedvekt på østfasaden sørfra_crop_smaller.jpg

Hva skal bygges? Hvordan skal boligene se ut?

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn er i den gunstige situasjonen at vi eier en tomt på ca. halvannet mål rett ved tempelet mot nord. Der skal det bygges et boligkompleks med tempelboliger tilpasset våre formål. Det blir rom i ulike størrelser og etter beboernes behov. Det er lenker til høyre som gir informasjon om de ulike romtypene.

Det er viktig at tempelboligene ligger fint til i terrenget og ikke rager for meget, både for naboenes skyld og for ikke å dominere i forhold til tempelet. Derfor bygges det kun i to høyder og ikke i tre, som reguleringen åpner for.

Det er ennå ikke tatt stilling til materialvalg og farger på den ytre bekledningen. Det vedtas senere i prosessen.

Jetsün Khandro Rinpoche har anbefalt oss at på sikt bør en del av rommene brukes til overnatting på aktiviteter på KTL og for korttidsopphold, mens resten brukes av langtidsbeboere som ønsker å dedikere sine liv til buddhistisk trening og levemåte. Vi legger opp til at så mange som mulig kan flytte inn på KTL til å begynne med og mens en naturlig prosess med utflytting gradvis finner sted over tid, vil styret utvikle nye programmer med overnatting, slik at en etter hvert finner en naturlig balanse i dette, og at kapasiteten utnyttes best mulig.

Ulike romtyper og prisklasser

Inngangen til tempelboligene blir fra sør og vil være en forlenget passasje på samme terrengnivå som området utenfor tempelets nedre inngang og leder inn til en plass hvor det ligger sju små leiligheter med hems til venstre, i to ulike størrelser, samt to paviljonger til høyre med et åpent område mellom dem, mot øst. Det vil være trapper ned til 10 værelser under pavilijongene, som vil være av to typer: seks mindre og fire litt større rom.

I alt blir dette 19 enheter i ulike størrelser.

Klikk på lenkene oppe til høyre for å se de ulike romtypene.

Navn på husene

The 5 Buddha families.jpg

For å understreke at dette blir tempelboliger i den tibetansk-buddhistiske tradisjonen vil de fire husene få egne navn, oppkalt etter symbolene til de fem buddhafamiliene som assosieres med ulike farger og visdommer. Navnene på de fire husene blir Ratna, Padma, Karma og Vajra. Den femte buddhafamilien er Buddha, representert ved buddhaen Vairochana, sentrum i mandalaen, slik at det i midten av komplekset blir en buddhastatue, eventuelt en liten stupa. Se lenke til høyre for informasjon om de fem buddhafamiliene.

De fire husene - 5 buddhafamilier

Husene med navn til de fem buddhafamiliene. Den femte buddhafamilien: BUDDHA, sentrum i mandalaen, vil bli representert ved den hvite buddhaen Vairochana, eller ved en liten stupa.

.

Inngang til boligene sørfra dag - 9_forbedret_mindre

Inngangen til tempelboligene, noen skritt fra tempelets nedre inngang mot nord. Rommene med hems er til venstre i huset som vil hete Ratna. Den store pavilijongen til høyre vil være i huset som vil hete Vajra.

Tempelgården mellom vestfløy og paviljonger 2_minst

Anlegget sees fra sørøst.

Tempelgården mellom vestfløy og paviljonger_minst

Anlegget sees fra nordøst.

Fasaden med hovedvekt på østfasaden nordfra - 19_minst

Anlegget sett nedenfra. Trappene som går ned hit vil sannsynligvis ikke bli laget.

.

Mer informasjon:

Hvorfor bygge tempelboliger?. / Hva skal bygges? / Hva er forutsetningene? / Når skal det bygges?

Hvorfor flytte inn? / Husleie? / Krav til beboerne? / Finansiering? / Støtte til prosjektet