Ringu Tulku Rinpoche

Ringu Tulku Rinpoche

(English text below)

Ringu Tulku Rinpoche – kurs i Shamatha og Vipasyana

Gå ikke glipp av denne helgen med undervisning på Shamata og Vipasyana-meditasjon!

Vi er utrolig glade over å få Ringu Tulku Rinpoche tilbake til Karma Tashi Ling buddhistsenter i sommer!

Ringu Tulku Rinpoche har besøkt oss mange ganger helt siden 1990-tallet og har mange elever i Norge.

Fredag 19. juli vi han gi et introduksjonsforedrag kalt "Hvorfor meditere".

Lørdag 20. og søndag 21. juli vil han gi undervisning på Shamatha- og Vipasyana-meditasjon.

Kveldsforedraget på fredag og undervisningen på lørdag og søndag har mye å tilby både til de som er nye til meditasjon og til mer erfarne.

Shamata på sanskrit, shiné på tibetansk, betyr oppmerksom ro eller stillhet. Vipasyana på sanskrit, lhaktong på tibetansk, betyr 'klart syn' eller 'innsikt'. Shamata og vipasyana er to hovedaspekter av meditasjon på den buddhistiske veien.

Å øve i shamata stabiliserer sinnet og gjøre det klart og oppmerksomt, men fjerner ikke i seg selv uvitenhet og vrangforestillinger. Det er kombinasjonen av shamata og vipashyana som fører til frigjøring - innsikt i sinnets og alle fenomeners egentlige natur.

PROGRAM

Fredag 19. juli – «Why Meditate?»

18.30—20.00 Undervisning

Mer informasjon og påmelding til foredraget fredag: .finner du her

Lørdag 20. og søndag 21. juli:

11—12.30 Undervisning del 1

12.30—13.30 Lunsj

13.30–15 Karmayoga

15.00–15.30 Lett yoga i hagen med Ada Raknes

16—17.30 Undervisning del 2

Mer info og påmelding her!

Ringu Tulku Rinpoche, f 1952, ble gjenkjent av den 16. Gyalwa Karmapa som en bevisst gjenfødt lama (tulku). Han har studert under kjente og respekterte mestere fra alle de fire hovedskolene av tibetansk buddhisme og er en høyt skattet lærer verden over. Ringu Tulku Rinpoche snakker godt engelsk og gir undervisning i den buddhistiske lære på en dyp, men samtidig klar og lettfattelig måte. Han kombinerer indre ro og verdighet med en uformell, humoristisk og kontaktskapende væremåte.

Du kan les mer om Ringu Tulku Rinpoche på Bodhicharya - Awaken the Heart by Opening the Mind - Bodhicharya

Ringu Tulku Rinpoche har besøkt Karma Tashi Ling buddhistsenter mange ganger helt siden 1990-tallet og har mange elever i Norge. Vi er veldig glade for igjen å kunne ønske ham velkommen til Karma Tashi Ling.

IN ENGLISH

Ringu Tulku Rinpoche – teaching at Karma Tashi Ling Buddhist Center 19-21 July, 2024

We are incredibly happy to welcome Ringu Tulku Rinpoche back to Karma Tashi Ling Buddhist Center this summer!

Ringu Tulku Rinpoche has visited us since the 1990s and has many students in Norway. Friday, July 19th, he will give an introductory lecture called 'Why Meditate'.

Saturday, July 20th, and Sunday, July 21st, he will teach Shamata and Vipasyana meditation. The evening lecture on Friday and the teachings on Saturday and Sunday have much to offer newcomers to meditation as well as more experienced practitioners.

Shamata in Sanskrit, shiné in Tibetan, means calm-abiding or tranquility. Vipasyana in Sanskrit, lhaktong in Tibetan, means 'clear seeing' or 'insight'. Shamata and vipasyana are two main aspects of meditation on the Buddhist path.

Practicing shamata stabilizes the mind and makes it clear and attentive but does not remove ignorance and misconceptions. The combination of shamata and vipasyana leads to liberation—insight into the true nature of the mind and all phenomena.

PROGRAM

Friday, July 19th – 'Why Meditate?'

6:30 PM – 8:00 PM Teaching

More information and registration for the Friday lecture can be found HERE.

Saturday, July 20th, and Sunday, July 21st – Shamatha and Vipasyana

11:00 AM – 12:30 PM Teaching Part 1

12:30 PM – 1:30 PM Lunch

1:30 PM – 3:00 PM Karmayoga

3:00 PM – 3:30 PM Gentle yoga in the garden with Ada Raknes

4:00 PM – 5:30 PM Teaching Part 2

More information and registration HERE! For questions, contact post@ktl.no

About

Ringu Tulku Rinpoche, born in 1952, was recognized by the 16th Gyalwa Karmapa as a consciously reborn lama (tulku). He has studied under renowned and respected masters from all four main schools of Tibetan Buddhism and is a highly esteemed teacher worldwide. Ringu Tulku Rinpoche speaks good English and teaches Buddhist teachings in a profound yet clear and accessible way. He combines inner calm and dignity with an informal, humorous, and engaging manner. Ringu Tulku Rinpoche has visited Karma Tashi Ling Buddhist Center since the 1990s and has many students in Norway. We are very pleased to welcome him back to Karma Tashi Ling.

You can read more about Ringu Tulku Rinpoche at Bodhicharya - Awaken the Heart by Opening the Mind