Ngöndro praksishelger på Karma Shedrup Ling retreatsenter

Vi starter opp felles praksishelger i de forberedende øvelser til vajrayanapraksis – Ngöndro. Alle som holder

på med Ngöndro – uansett nivå – er velkomne til å være med. Formålet er å sette av tid til felles praksis og

inspirere hverandre.

IMG_5284.JPG

Praksishelg KSL

Det lages en enkel dagsplan med felles økter og felles matpauser. Vi spleiser på mat og lager måltider sammen.

Det blir avoldt Ngöndro praksishelger på følgende datoer:

20. – 21. januar

17. – 18. februar

23.– 24. mars

20.–21. april

19.–20. mai

Tid og sted: Lørdag kl. 10 til søndag kl. 18, Karma Shedrup Ling retreatsenter. Det er mulig å ankomme

fredag kveld.

Påmelding: : Send e-post til Anne Berteig, post@ktl.no

Deltakerbidrag: 50 kr per dag. Overnatting 150 kr per natt. Ta med sengetøy eller sovepose til overnatting.

Ta med egen mat eller bidra til spleis. Overnatting og mat avtales med Anne