Krav til tempelboerne

Å flytte inn på KTL er å ville utvikle seg åndelig, jobbe med seg selv ved bruk av buddhistiske metoder. Vi har alle våre nevroser, sinnsgifter, dårlige vaner og hang-ups, som hindrer oss i å utvikle oss positivt. Det vil være et krav om at man har tatt Tilflukt i De Tre Juveler og har tatt Bodhisattvaløftet - løftet om å trene i metoder som gjør oss i bedre stand til å være til gagn for andre, og å arbeide mot å oppnå Oppvåkningen, å ta nye skritt på veien. En slik motivasjon må ligge i bunnen av å ønske å flytte inn på Karma Tashi Ling.

Det vil være noen husregler for hvordan man bør oppføre seg: Unngå bakvasking og sladder, avstå fra raseriutbrudd, være vennlig stemt overfor andre og løse konflikter på konstruktivt vis. Rusmidler må ikke benyttes på våre sentre.

At våre nokså skarpe kanter kan file seg ned i møte med andre som også har sine mer eller mindre skarpe kanter kan selvfølgelig være en utfordring, men bør snarere ses på som kjærkomne anledninger til å få selvinnsikt - og gjøre noe med eget oppheng og stivsinn. Det er dette som er den buddhistiske treningen i de seks paramitaer, som bl.a. innebærer å også praktisere meditasjon og visdom, i tillegg til generøsitet, etisk handling, tålmodighet og treningsiver. En del av dharmatreningen er å oppbygge "merit" som man gjør ved også å bidra praktisk på ulike måter. Ingen "merit"; ingen visdom.

De som bor på KTL vil være heldige i å kunne motta personlig oppfølging av hovedlamaen.

Det er viktig å understreke at motivet for å flytte inn må være å trene i dharma, både med meditasjonspraksis og med praktisk innsats. Det vil bare være mulig å bo på KTL så lenge man trener i Dharma. Det kommer i første rekke. Å ha et bra sted å bo vil være en bonus.

.

Mer informasjon:

Hvorfor bygge tempelboliger?. / Hva skal bygges? / Hva er forutsetningene? / Når skal det bygges?

Hvorfor flytte inn? / Husleie? / Krav til beboerne? / Finansiering? / Støtte til prosjektet