Prosjektgruppen består av:

Lama Changchub (prosjekteier)

Ole Henning Sommerfelt (Seniorrådgiver)

Ann Savage (Bedriftsrådgiver)

Egil Lothe (Generalsekretær i Buddhistforbundet)

Nanna Henriksen (interiørarkitekt)

Flemming Skahjem-Eriksen (prosjektkoordinator)

Ressursperson:

Ove Sørskår (advokat)

Arkitekt (Anno arkitektkontor)

Lars Nordland

.

Mer informasjon:

Hvorfor bygge tempelboliger?. / Hva skal bygges? / Hva er forutsetningene? / Når skal det bygges?

Hvorfor flytte inn? / Husleie? / Krav til beboerne? / Finansiering? / Støtte til prosjektet