Innføring i buddhisme

Helgekurs med Introduksjon til buddhisme

Til høsten blir det flere helgekurs med Introduksjon til buddhisme i tempelet på Bjørndal.

Første helg er den 24.-25. august. Kurset holdes på Karma Tashi Ling buddhistsenter kl. 10-17 begge dager.

Lærer for denne helgen er Hans Petter Wiken

De to andre helgene er 14.-15. september og 2.-3. november, med henholdsvis Erik Jensen og Fredrik Liland som lærere.

Det vil være mulig å delta på bare på en helg eller på alle tre helgene.

SE HER for mer informasjon og påmelding