Alle aktiviteter i februar

Tidspunkt Sted Tittel Beskrivelse
Mandag 12.
17:30 - 18:30
Oslo Buddhistsenter Åpen meditasjon i Oslo sentrum

Åpen felles meditasjon i Helgesens gate 10 (i lokalene til Oslo buddhistsenter). Dette tilbudet er åpent for alle. Meditasjonene blir ledet av ulike lærere. Det blir to økter med stille meditasjon á ca. 24 minutter med en liten pause imellom. 

Hjelp oss gjerne med en valgfri donasjon via Vipps # 97329 som bidrag til leie av lokaler.


Mandag 12.
19:00 - 21:00
Oslo Buddhistsenter Introduksjonskurs til buddhisme og meditasjon

Start – Introduksjontil buddhisme og meditasjon m/ Lama Fredrik Liland og Vegard Oksavik

I løpet av åtte mandagskvelder og en søndag vil LamaFredrik Liland og Vegard Oksavik gi en introduksjon til buddhisme og meditasjoni den tibetanske tradisjonen. Les mer og meld deg på her.

Tirsdag 13.
19:00 - 21:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter «Å vende tanker og følelser til dharma» med Lama Roar Vestre

Det sies at det viktigste ikke er hvordan man har det, men hvordan mantar det. Det er en dyp sannhet i dettealminnelige ordtaket. Vi har større frihet enn vi tror, til å velge hvordan viskal reagere på det som skjer. «Sinnstrening i sju punkter» viser hvordan mankan transformere alt i livet til dharmapraksis. Denne undervisningen av denindiske mesteren Atisha Dipamkara, nedskrevet av Geshe Chekawa på 1100-tallet,er en av de mest brukte tekstene for sinnstrening (lojong) i tibetanskbuddhisme. Over10 tirsdagskvelder vil Lama Roar undervise i hvordan vi kan jobbe med egnetanker og følelser med utgangspunkt i denne teksten.

Påmelding her.
Tid og sted: Tirsdager fra 16.januar til 19. mars, kl. 19-21. 
Undervisningen skjer digitalt via Zoom.

Onsdag 14.
Full dag
Karma Tashi Ling buddhistsenter NB: Ingen onsdagsundervisning i dag

Ingen beskrivelse

Lørdag 17.
10:00 - 18:00
Karma Shedrup Ling retreatsenter Ngøndro praksishelg på KSL

I januar starter vi opp med felles praksishelger i de forberedende øvelser til vajrayanapraksis – Ngøndro. 

Alle som holder på med Ngøndro – uansett nivå – er velkomne til å være med. Formålet er å sette av tid til felles praksis og inspirere hverandre. 
Vi ble så inspirerte av helgen i januar at vi bestemte oss for en ny ngöndro-helg allerede i februar

Vi lager en enkel dagsplan med felles økter og felles matpauser. Vi spleiser på mat og lager maten sammen.
 
Det er mulig å ankomme fredag kveld, men si fra i så fall. Det blir Ngøndro praksishelg på KSL også 23.& 24. mars, 20. & 21.april og 19.& 20.mai. Påmelding til Anne Vanem, post@ktl.no

Lørdag 17.
18:30 - 20:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Mantrasang konsert med Radical Devotion

Velkommen til en musikalsk meditasjons- og yogapraksis. Å synge mantraer er en gammel indisk praksis som kan ha en positiv og oppløftende virkning på oss. Alle er invitert til å bli med i det universelle koret av yoga-stemmer. Du kan enten synge med eller bare lytte og være i en god atmosfære. Påmelding her.

Søndag 18.
10:00 - 18:00
Karma Shedrup Ling retreatsenter Ngøndro praksishelg på KSL

I januar starter vi opp med felles praksishelger i de forberedende øvelser til vajrayanapraksis – Ngøndro. 

Alle som holder på med Ngøndro – uansett nivå – er velkomne til å være med. Formålet er å sette av tid til felles praksis og inspirere hverandre. 
Vi ble så inspirerte av helgen i januar at vi bestemte oss for en ny ngöndro-helg allerede i februar

Vi lager en enkel dagsplan med felles økter og felles matpauser. Vi spleiser på mat og lager maten sammen.
 
Det er mulig å ankomme fredag kveld, men si fra i så fall. Det blir Ngøndro praksishelg på KSL også 23.& 24. mars, 20. & 21.april og 19.& 20.mai. Påmelding til Anne Vanem, post@ktl.no

Mandag 19.
17:30 - 18:30
Oslo Buddhistsenter Åpen meditasjon i Oslo sentrum

Åpen felles meditasjon i Helgesens gate 10 (i lokalene til Oslo buddhistsenter). Dette tilbudet er åpent for alle. Meditasjonene blir ledet av ulike lærere. Det blir to økter med stille meditasjon á ca. 24 minutter med en liten pause imellom. 

Hjelp oss gjerne med en valgfri donasjon via Vipps # 97329 som bidrag til leie av lokaler.


Mandag 19.
19:00 - 21:00
Oslo Buddhistsenter Introduksjonskurs til buddhisme og meditasjon

Start – Introduksjontil buddhisme og meditasjon m/ Lama Fredrik Liland og Vegard Oksavik

I løpet av åtte mandagskvelder og en søndag vil LamaFredrik Liland og Vegard Oksavik gi en introduksjon til buddhisme og meditasjoni den tibetanske tradisjonen. Les mer og meld deg på her.

Tirsdag 20.
19:00 - 21:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter «Å vende tanker og følelser til dharma» med Lama Roar Vestre

Det sies at det viktigste ikke er hvordan man har det, men hvordan mantar det. Det er en dyp sannhet i dettealminnelige ordtaket. Vi har større frihet enn vi tror, til å velge hvordan viskal reagere på det som skjer. «Sinnstrening i sju punkter» viser hvordan mankan transformere alt i livet til dharmapraksis. Denne undervisningen av denindiske mesteren Atisha Dipamkara, nedskrevet av Geshe Chekawa på 1100-tallet,er en av de mest brukte tekstene for sinnstrening (lojong) i tibetanskbuddhisme. Over10 tirsdagskvelder vil Lama Roar undervise i hvordan vi kan jobbe med egnetanker og følelser med utgangspunkt i denne teksten.

Påmelding her.
Tid og sted: Tirsdager fra 16.januar til 19. mars, kl. 19-21. 
Undervisningen skjer digitalt via Zoom.

Onsdag 21.
18:00 - 19:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Onsdagsundervisning med Lama Changchub

Velkommen tilåpen undervisning onsdager på Karma Tashi Ling buddhistsenter. På dissekveldene vil Lama Changchub undervise i forskjellige temaer innen buddhismen.Undervisningen er på engelsk og er åpen for alle. Det er også mulig å følgeundervisningen via Zoom. Zoom-lenke finnespå våre hjemmesider.

Tid og sted: Hver onsdag kl. 18–20 fram til 12. juni påKarma Tashi Lingbuddhistsenter.

Påmelding er ikkenødvendig. Gi gjerne en valgfri donasjon til Karma Tashi Ling buddhistsamfunnvia Vipps #97329

Torsdag 22.
Full dag
Karma Tashi Ling buddhistsenter Praksisgruppe i vajrayana

Ingen beskrivelse

Lørdag 24.
11:00 - 17:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Nyinthun – heldagsmeditasjon m/ Mette M. B. Solid

Nyinthun gir mulighet til å komme dypere i meditasjon ved å meditere i gruppe over tid. Vi veksler mellom sittende, liggende og gående meditasjon.  Meditasjonen ledes av Mette Miriam Bjørnstad Sollid. Det vil bli gitt noe instruksjon i starten, men for det meste vil vi meditere i stillhet. Oppmøte er innen kl. 11, men du kan gå tidligere hvis du ikke kan bli hele dagen. Du kan være med hele helgen eller en av dagene. Ta med matpakke til lunsj. Det blir Nyinthun også søndag 28. april

Søndag 25.
11:00 - 17:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Nyinthun – heldagsmeditasjon m/ Mette M. B. Solid

Nyinthun gir mulighet til å komme dypere i meditasjon ved å meditere i gruppe over tid. Vi veksler mellom sittende, liggende og gående meditasjon.  Meditasjonen ledes av Mette Miriam Bjørnstad Sollid. Det vil bli gitt noe instruksjon i starten, men for det meste vil vi meditere i stillhet. Oppmøte er innen kl. 11, men du kan gå tidligere hvis du ikke kan bli hele dagen. Du kan være med hele helgen eller en av dagene. Ta med matpakke til lunsj. Det blir Nyinthun også søndag 28. april

Mandag 26.
17:30 - 18:30
Oslo Buddhistsenter Åpen meditasjon i Oslo sentrum

Åpen felles meditasjon i Helgesens gate 10 (i lokalene til Oslo buddhistsenter). Dette tilbudet er åpent for alle. Meditasjonene blir ledet av ulike lærere. Det blir to økter med stille meditasjon á ca. 24 minutter med en liten pause imellom. 

Hjelp oss gjerne med en valgfri donasjon via Vipps # 97329 som bidrag til leie av lokaler.


Mandag 26.
19:00 - 21:00
Oslo Buddhistsenter Introduksjonskurs til buddhisme og meditasjon

Start – Introduksjontil buddhisme og meditasjon m/ Lama Fredrik Liland og Vegard Oksavik

I løpet av åtte mandagskvelder og en søndag vil LamaFredrik Liland og Vegard Oksavik gi en introduksjon til buddhisme og meditasjoni den tibetanske tradisjonen. Les mer og meld deg på her.

Tirsdag 27.
19:00 - 21:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter «Å vende tanker og følelser til dharma» med Lama Roar Vestre

Det sies at det viktigste ikke er hvordan man har det, men hvordan mantar det. Det er en dyp sannhet i dettealminnelige ordtaket. Vi har større frihet enn vi tror, til å velge hvordan viskal reagere på det som skjer. «Sinnstrening i sju punkter» viser hvordan mankan transformere alt i livet til dharmapraksis. Denne undervisningen av denindiske mesteren Atisha Dipamkara, nedskrevet av Geshe Chekawa på 1100-tallet,er en av de mest brukte tekstene for sinnstrening (lojong) i tibetanskbuddhisme. Over10 tirsdagskvelder vil Lama Roar undervise i hvordan vi kan jobbe med egnetanker og følelser med utgangspunkt i denne teksten.

Påmelding her.
Tid og sted: Tirsdager fra 16.januar til 19. mars, kl. 19-21. 
Undervisningen skjer digitalt via Zoom.

Onsdag 28.
18:00 - 19:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Onsdagsundervisning med Lama Changchub

Velkommen tilåpen undervisning onsdager på Karma Tashi Ling buddhistsenter. På dissekveldene vil Lama Changchub undervise i forskjellige temaer innen buddhismen.Undervisningen er på engelsk og er åpen for alle. Det er også mulig å følgeundervisningen via Zoom. Zoom-lenke finnespå våre hjemmesider.

Tid og sted: Hver onsdag kl. 18–20 fram til 12. juni påKarma Tashi Lingbuddhistsenter.

Påmelding er ikkenødvendig. Gi gjerne en valgfri donasjon til Karma Tashi Ling buddhistsamfunnvia Vipps #97329