Alle aktiviteter i mai

Tidspunkt Sted Tittel Beskrivelse
onsdag 2.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 2.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

torsdag 3.
18:30 - 20:30
Paramita meditasjonssenter Innføringskurs Mahayana

I dette kurset vil vi bevege oss inn i mahayana-buddhismen. Det som er spesielt for mahayana, er selve motivasjonen - ønsket om å utvikle visdom og medfølelse for å være i stand til å hjelpe andre. Mahayana har en rekke kraftfulle metoder som hjelper oss til å utfordre våre automatiske og ofte selvsentrerte reaksjonsmønstre. Trening i å åpne hjertet for kjærlighet og medfølelse står sentralt. Dette gir mulighet til å møte livet på en mer åpen måte, uten at vi trenger å føle oss så fanget av situasjoner som oppstår i våre relasjoner og i omgivelsene for øvrig.

lørdag 5.
11:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Phowa undervisning og praksis

Phowa er en kraftfull tantrisk metode. Formålet med phowa er å hjelpe oss til å høyne vår bevissthet. Hvis vi blir kjent med denne metoden vil vi ha mulighet til å lede bevisstheten inn i en annen dimensjon i dødsøyeblikket og bli fri fra samsara. Phowa-praksis er sterkt rensende og kan gjøres som praksis for en selv eller forandre.

søndag 6.
11:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Phowa undervisning og praksis

Phowa er en kraftfull tantrisk metode. Formålet med phowa er å hjelpe oss til å høyne vår bevissthet. Hvis vi blir kjent med denne metoden vil vi ha mulighet til å lede bevisstheten inn i en annen dimensjon i dødsøyeblikket og bli fri fra samsara. Phowa-praksis er sterkt rensende og kan gjøres som praksis for en selv eller forandre.

onsdag 9.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 9.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

søndag 13.
18:00 - 19:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Chenrezig/Maha Kala puja

Visdom og medfølelse er de to hovedpilarene i mahayana-buddhismen. Chenrezig regnes som en manifestasjon av alle buddhaers medfølelse. Men medfølelse springer også ut av ren visdom (tomhet). Chenrezig-praksisen omfatter derfor både medfølelse og visdom. Denne praksisen er en meditasjon på den firearmede Chenrezig. De fire armene symboliserer kjærlighet, medfølelse, glede og fred.

Mahakalaer det kraftfulle (vrede) aspektet av Chenrezig. Mahakala-praksisbeskytter mot alt som distraherer oss fra dharmapraksis, som negativetanker, følelser og handlinger. Meditasjonen er åpen for alle, påmelding er ikke nødvendig. Ved annet program utgår denne praksisen.

onsdag 16.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 16.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

lørdag 19.
10:00 - 18:00
Paramita meditasjonssenter Nyenthun

Nyenthun er en utmerket sjanse til å fordype individuell meditasjonspraksis med drahjelp fra å meditere i gruppe. Dagen settes av for stillhet, hvor vi veksler mellom sittende meditasjon, liggende meditasjon og gå-meditasjon. Det vil bli gitt noe meditasjons-instruksjon underveis, men for det meste mediterer vi i stillhet.

onsdag 23.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 23.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

torsdag 24.
18:30 - 20:30
Paramita meditasjonssenter Dharma og arbeidsliv

Arbeidslivet fyller en stor del av livet – og er også en sterk identitetsmarkør. Hvordan kan vi forene dette med buddhistisk filosofi, som utfordrer allment aksepterte verdier?

Gjennom denne studiesirkelen får vi mulighet til å utforske sammenhengen mellom våre aktive og engasjerte sider og vår buddhistiske praksis: Hvordan kan vi forholde oss til dagens skiftende arbeidsliv? Hvordan forstå makt, penger og ambisjoner? Hvordan finne en jobb som er i overenstemmelse med vår livsfilosofi?

Vi håper at dette kan være en fruktbar sammenheng for å dele erfaringer, utfordringer, frustrasjoner, innsikt og visdom. Dette gjelder enten man er i jobb, utenfor jobb, eller vekselvis i og utenfor jobb.

lørdag 26.
10:00 - 17:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Dugnad KTL

Ingen beskrivelse

søndag 27.
10:00 - 17:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Dugnad KTL

Ingen beskrivelse

søndag 27.
18:00 - 19:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Chenrezig/Mahakala praksis

Visdom og medfølelse er de to hovedpilarene i mahayana-buddhismen. Chenrezig regnes som en manifestasjon av alle buddhaers medfølelse. Men medfølelse springer også ut av ren visdom (tomhet). Chenrezig-praksisen omfatter derfor både medfølelse og visdom. Denne praksisen er en meditasjon på den firearmede Chenrezig. De fire armene symboliserer kjærlighet, medfølelse, glede og fred.

Mahakalaer det kraftfulle (vrede) aspektet av Chenrezig. Mahakala-praksisbeskytter mot alt som distraherer oss fra dharmapraksis, som negativetanker, følelser og handlinger. Meditasjonen er åpen for alle, påmelding er ikke nødvendig. 

onsdag 30.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

torsdag 31.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Studiegruppe No Time to Lose

Pema Chödrön har inspirert mange opp gjennom årene med sin praktiske og dype hverdags visdom. Hun har vist oss at det er mulig å leve et livmed gavmildhet, medfølelse og fryktløshet som rettesnor. I «NoTime to Lose» inviterer Pema Chödrön oss til å gå dypere inn i klassikeren Bodhicharyavatara (the Way of the Bodhisattva) skrevet av Shantideva på 800-tallet. Denne klassiske buddhistiske teksten er veldig relevant også i vårtid og viser oss hvordan vi kan utvikle tillit og mot overfor hverdagslige utfordringer samt holde hjertet åpent i møte med andre mennesker.