Alle aktiviteter i april

Tidspunkt Sted Tittel Beskrivelse
onsdag 4.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 4.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

torsdag 5.
18:30 - 20:30
Paramita meditasjonssenter Mahayana - innføringskurs

I dette kurset vil vi bevege oss inn i mahayana-buddhismen. Det som er spesielt for mahayana, er selve motivasjonen - ønsket om å utvikle visdom og medfølelse for å være i stand til å hjelpe andre. Mahayana har en rekke kraftfulle metoder som hjelper oss til å utfordre våre automatiske og ofte selvsentrerte reaksjonsmønstre. Trening i å åpne hjertet for kjærlighet og medfølelse står sentralt. Dette gir mulighet til å møte livet på en mer åpen måte, uten at vi trenger å føle oss så fanget av situasjoner som oppstår i våre relasjoner og i omgivelsene for øvrig.

søndag 8.
18:00 - 19:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Chenrezig/Mahakala Sadhana

Visdom og medfølelse er de to hovedpilarene i mahayana-buddhismen. Chenrezig regnes som en manifestasjon av alle buddhaers medfølelse. Men medfølelse springer også ut av ren visdom (tomhet). Chenrezig-praksisen omfatter derfor både medfølelse og visdom. Denne praksisen er en meditasjon på den firearmede Chenrezig. De fire armene symboliserer kjærlighet, medfølelse, glede og fred.

Mahakalaer det kraftfulle (vrede) aspektet av Chenrezig. Mahakala-praksisbeskytter mot alt som distraherer oss fra dharmapraksis, som negativetanker, følelser og handlinger. Meditasjonen er åpen for alle, påmelding er ikke nødvendig. Ved annet program utgår denne praksisen.

onsdag 11.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 11.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

torsdag 12.
18:30 - 20:30
Paramita meditasjonssenter Innføringskurs Mahayana

I dette kurset vil vi bevege oss inn i mahayana-buddhismen. Det som er spesielt for mahayana, er selve motivasjonen - ønsket om å utvikle visdom og medfølelse for å være i stand til å hjelpe andre. Mahayana har en rekke kraftfulle metoder som hjelper oss til å utfordre våre automatiske og ofte selvsentrerte reaksjonsmønstre. Trening i å åpne hjertet for kjærlighet og medfølelse står sentralt. Dette gir mulighet til å møte livet på en mer åpen måte, uten at vi trenger å føle oss så fanget av situasjoner som oppstår i våre relasjoner og i omgivelsene for øvrig.

søndag 15.
14:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Årsmøte

Ingen beskrivelse

onsdag 18.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 18.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

torsdag 19.
18:30 - 20:30
Paramita meditasjonssenter Innføringskurs Mahayana

I dette kurset vil vi bevege oss inn i mahayana-buddhismen. Det som er spesielt for mahayana, er selve motivasjonen - ønsket om å utvikle visdom og medfølelse for å være i stand til å hjelpe andre. Mahayana har en rekke kraftfulle metoder som hjelper oss til å utfordre våre automatiske og ofte selvsentrerte reaksjonsmønstre. Trening i å åpne hjertet for kjærlighet og medfølelse står sentralt. Dette gir mulighet til å møte livet på en mer åpen måte, uten at vi trenger å føle oss så fanget av situasjoner som oppstår i våre relasjoner og i omgivelsene for øvrig.

lørdag 21.
11:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Bardo undervisning og praksis

Bardo betyr mellomstadium, og det finnes forskjellige stadier som kalles bardo. Men som oftest mener vi med ordet «bardo» mellomstadiet fra dødsøyeblikket til vi igjen blir gjenfødt.

Fordypelse i «bardo»-undervisning og praksis gjør oss i stand til å kunne foreta reisen innover til den andre siden med tillit og trygghet.

søndag 22.
11:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Bardo undervisning og praksis

Bardo betyr mellomstadium, og det finnes forskjellige stadier som kalles bardo. Men som oftest mener vi med ordet «bardo» mellomstadiet fra dødsøyeblikket til vi igjen blir gjenfødt.

Fordypelse i «bardo»-undervisning og praksis gjør oss i stand til å kunne foreta reisen innover til den andre siden med tillit og trygghet.

onsdag 25.
18:30 - 20:30
Karma Tashi Ling buddhistsenter Innføringskurs i Vajrayana

Dette kurset gir en innføring i vajrayana, eller buddhistisk tantra. Dette er avanserte metoder som kommer fra den indiske buddhismen. Disse metodene er blitt bevart og praktisert i Tibet helt fram til i dag. Noen av metodene innebærer resitasjon av mantra og visualisering av meditasjonsformer som representerer ulike aspekter av det opplyste sinnet.

onsdag 25.
19:00 - 21:00
Paramita meditasjonssenter Tergargruppen

Ingen beskrivelse

torsdag 26.
18:30 - 20:30
Paramita meditasjonssenter Innføringskurs Mahayana

Ingen beskrivelse