Alle aktiviteter i desember

Tidspunkt Sted Tittel Beskrivelse
Torsdag 2.
18:00 - 20:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Torsdagsundervisning med Lama Changchub

Velkommen til torsdagskvelder på Karma Tashi Ling. På disse kveldene blir det meditasjon og undervisningav Lama Changchub i forskjellige temaer i buddhismen. Det er åpent for alle. Påmeldinger ikke nødvendig.

Torsdagsundervisningenblir også tilgjengelig via Zoom. Støttemedlemmer mottar Zoom-lenke automatisk, andreinteresserte må melde sin interesse til post@ktl.no

Lørdag 4.
18:00 - 19:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Chenrezig og mahakala meditasjon

Chenrezig-ogmahakalameditasjon et fast tilbud på lørdagskveldene. Vi mediterer på yidamenChenrezig for å trene i omtanke og medfølelse for alle levende vesener som hardet vanskelig akkurat nå. Gjennom resitasjon av mantraet OṂ MAṆIPADME HŪṂpåkaller vi Chenrezigs styrkende nærvær og finner tilbake til vår egenplettfrie buddhanatur. Gjennom meditasjonen på Mahakala, kagyu-tradisjonensviktigste beskytter, styrker vi oss gjennom kagyu-linjens og vår egen sanghasfelleskap. Det som tilsynelatende er aggressivt, vondt og overveldende kan slikbrukes og transformeres til noe positivt.

Lørdag 4.
19:00 - 20:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Chød-praksis

Chødbetyr «å kappe av» og er en unik tibetansk meditasjon som kombinerer innsiktenfra mahayana-filosofien prajnaparamita med tantriske visualiserings-tekniker. Iritualet tar vi i bruk sang, bjeller, store håndholdte trommer og en spesiellben-trompet som verktøy, i det vi lar oss selv bli konfrontert med våre dypesteredsler.

Mandag 6.
10:00 - 10:30
Rinzai Zen Center Meditasjon i Oslo sentrum

Detteer vårt tilbud i Oslo sentrum med introduksjon til buddhisme og fellesmeditasjon. Erdu nysgjerrig på meditasjon og buddhisme? Vil du meditere sammen med andre? Dakan du komme på åpne kvelder på Rinzai Zen Senter. Det blir rikelig anledningtil å stille spørsmål og få veiledning i meditasjon. Etter introduksjonen blirdet felles meditasjon for alle som vil. Både de med mye og de med lite elleringen erfaring er velkomne. Det vil være forskjellige lærere som leder dissekveldene. 

Torsdag 9.
18:00 - 20:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Torsdagsundervisning med Lama Changchub

Velkommen til torsdagskvelder på Karma Tashi Ling. På disse kveldene blir det meditasjon og undervisningav Lama Changchub i forskjellige temaer i buddhismen. Det er åpent for alle. Påmeldinger ikke nødvendig.

Torsdagsundervisningenblir også tilgjengelig via Zoom. Støttemedlemmer mottar Zoom-lenke automatisk, andreinteresserte må melde sin interesse til post@ktl.no

Lørdag 11.
18:00 - 19:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Chenrezig og mahakala meditasjon

Chenrezig-ogmahakalameditasjon et fast tilbud på lørdagskveldene. Vi mediterer på yidamenChenrezig for å trene i omtanke og medfølelse for alle levende vesener som hardet vanskelig akkurat nå. Gjennom resitasjon av mantraet OṂ MAṆIPADME HŪṂpåkaller vi Chenrezigs styrkende nærvær og finner tilbake til vår egenplettfrie buddhanatur. Gjennom meditasjonen på Mahakala, kagyu-tradisjonensviktigste beskytter, styrker vi oss gjennom kagyu-linjens og vår egen sanghasfelleskap. Det som tilsynelatende er aggressivt, vondt og overveldende kan slikbrukes og transformeres til noe positivt.

Lørdag 11.
19:00 - 20:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Chød-praksis

Chødbetyr «å kappe av» og er en unik tibetansk meditasjon som kombinerer innsiktenfra mahayana-filosofien prajnaparamita med tantriske visualiserings-tekniker. Iritualet tar vi i bruk sang, bjeller, store håndholdte trommer og en spesiellben-trompet som verktøy, i det vi lar oss selv bli konfrontert med våre dypesteredsler.

Mandag 13.
10:00 - 10:30
Rinzai Zen Center Meditasjon i Oslo sentrum

Detteer vårt tilbud i Oslo sentrum med introduksjon til buddhisme og fellesmeditasjon. Erdu nysgjerrig på meditasjon og buddhisme? Vil du meditere sammen med andre? Dakan du komme på åpne kvelder på Rinzai Zen Senter. Det blir rikelig anledningtil å stille spørsmål og få veiledning i meditasjon. Etter introduksjonen blirdet felles meditasjon for alle som vil. Både de med mye og de med lite elleringen erfaring er velkomne. Det vil være forskjellige lærere som leder dissekveldene. 

Torsdag 16.
18:00 - 20:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Torsdagsundervisning med Lama Changchub

Velkommen til torsdagskvelder på Karma Tashi Ling. På disse kveldene blir det meditasjon og undervisningav Lama Changchub i forskjellige temaer i buddhismen. Det er åpent for alle. Påmeldinger ikke nødvendig.

Torsdagsundervisningenblir også tilgjengelig via Zoom. Støttemedlemmer mottar Zoom-lenke automatisk, andreinteresserte må melde sin interesse til post@ktl.no

Lørdag 18.
18:00 - 19:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Chenrezig og mahakala meditasjon

Chenrezig-ogmahakalameditasjon et fast tilbud på lørdagskveldene. Vi mediterer på yidamenChenrezig for å trene i omtanke og medfølelse for alle levende vesener som hardet vanskelig akkurat nå. Gjennom resitasjon av mantraet OṂ MAṆIPADME HŪṂpåkaller vi Chenrezigs styrkende nærvær og finner tilbake til vår egenplettfrie buddhanatur. Gjennom meditasjonen på Mahakala, kagyu-tradisjonensviktigste beskytter, styrker vi oss gjennom kagyu-linjens og vår egen sanghasfelleskap. Det som tilsynelatende er aggressivt, vondt og overveldende kan slikbrukes og transformeres til noe positivt.

Lørdag 18.
19:00 - 20:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Chød-praksis

Chødbetyr «å kappe av» og er en unik tibetansk meditasjon som kombinerer innsiktenfra mahayana-filosofien prajnaparamita med tantriske visualiserings-tekniker. Iritualet tar vi i bruk sang, bjeller, store håndholdte trommer og en spesiellben-trompet som verktøy, i det vi lar oss selv bli konfrontert med våre dypesteredsler.

Mandag 27.
11:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Juleretrett med Lama Changchub

Ingen beskrivelse

Tirsdag 28.
11:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Juleretrett med Lama Changchub

Ingen beskrivelse

Onsdag 29.
11:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Juleretrett med Lama Changchub

Ingen beskrivelse

Torsdag 30.
11:00 - 18:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Juleretrett med Lama Changchub

Ingen beskrivelse