Alle aktiviteter i juli

Tidspunkt Sted Tittel Beskrivelse
Fredag 7.
Full dag
Karma Shedrup Ling retreatsenter 10-dagers stilleretreat


Velkommen til 10 dagers stille retreat i skogen på Karma Shedrup Ling retreatsenter. Det blir vekselsvis sitte- og gå-meditasjon og noe meditasjonsveiledning og deling av erfaringer. Å holde stillhet bidrar til at en kommer dypere i meditasjonen og blir bedre kjent med sitt eget sinn. 
Mer info og påmelding her: https://www.deltager.no/event/stille_retreat_pa_karma_shedrup_ling_7-16_juli_2023#init

Onsdag 26.
10:00 - 12:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Besøk av Hans Hellighet Sakya Trichen Rinpoche

Ingen beskrivelse

Torsdag 27.
10:00 - 12:00
Karma Tashi Ling buddhistsenter Besøk av Hans Hellighet Sakya Trichen Rinpoche

Ingen beskrivelse