Alle aktiviteter i juli

Tidspunkt Sted Tittel Beskrivelse
Onsdag 26.
10:00 - 12:00
Karma Tashi Ling Buddhistsenter Besøk av Hans Hellighet Sakya Trichen Rinpoche

Ingen beskrivelse

Torsdag 27.
10:00 - 12:00
Karma Tashi Ling Buddhistsenter Besøk av Hans Hellighet Sakya Trichen Rinpoche

Ingen beskrivelse